nieuws

Persbericht BTW verlaging

bouwbreed Premium

In de media is discussie ontstaan over de door het Ministerie van Financiën op 1 oktober 2009 bekend gemaakte regeling voor een gedeeltelijk verlaagd BTW-tarief op energiebesparende maatregelen bij uit te voeren werken.

Deze “6% regeling” werd op 1 oktober 2009 door het Ministerie bekend gemaakt,
terwijl ze gold voor orders die zijn verstrekt vanaf 1 juli 2009. Voor zover
ondernemers voor deze orders 19% BTW hebben betaald aan de fiscus, hebben zij nu
alsnog recht op een gedeeltelijke teruggave. De in de media tot uiting gekomen
discussie betreft de vraag, of de ondernemer nu verplicht is met terugwerkende
kracht prijzen te verlagen die hij vóór 1 oktober 2009 met consumenten heeft
afgesproken.

De VKG wil benadrukken, dat zij haar leden niet heeft geadviseerd over deze
kwestie, maar slechts antwoord heeft gegeven op de gerezen vraag, voor zover
deze onze leden betreft.

Uit berichten van het Ministerie en uit uitspraken van de Hoge Raad in
vergelijkbare gevallen uit het verleden blijkt heel duidelijk, dat onze leden
niet verplicht zijn de consument van dit belastingvoordeel te laten profiteren:

De belastingplichtige in het kader van de omzetbelasting (BTW) is de
ondernemer, niet de consument. De ondernemer houdt bij de prijsbepaling
uiteraard wel rekening met de BTW die hij naar verwachting aan de fiscus zal
moeten betalen, maar de prijzen die onze leden uiteindelijk afspreken met de
consument, zijn vaste bedragen, inclusief BTW en andere kostprijsverhogende
factoren. Indien later blijkt dat de kostprijsverhogende factoren lager – of
hoger – zijn dan de ondernemer verwachtte, verandert dit daarom in beginsel
niets aan de met de consument afgesproken koopprijs.

Dat de in oktober bekend gemaakte regeling tot doel had consumenten een
bepaalde financiële prikkel te geven, maakt het antwoord op de gestelde vraag
niet anders. De consumenten waarover wij spreken zijn immers juist de
consumenten waarvoor deze regeling niet behoefde te worden ingevoerd. Zij vonden
de vóór 1 oktober 2009 afgesproken prijs een goede en redelijke prijs.

Overigens is van belang op te merken, dat aan het einde van de rit een
omgekeerde problematiek ontstaat. In de periode vanaf 1 oktober 2009 is met veel
consumenten gecontracteerd uitgaande van een 6%-tarief. Niet eerder dan eind
december 2009 maakte het Ministerie vervolgens bekend, dat de regeling reeds per
1 januari 2010 zou eindigen. Veel werken kunnen echter pas na de winterperiode
worden opgeleverd, terwijl onze leden de betreffende consumenten niet meer
kunnen confronteren met een prijsverhoging. Met name voor werken die worden
opgeleverd na 31 maart 2010 (er geldt nu nog een overgangsregeling), blijven
onze leden hierdoor met de schade zitten.

De branche is overigens ernstig benadeeld door de wijze waarop het Ministerie
in deze heeft gehandeld. Onze leden hebben aanzienlijke investeringen moeten
doen, onder meer in aanpassingen in de financiële administratie en
automatisering, voor een regeling die het Ministerie reeds na enkele maanden
weer heeft afgeschaft. Gezien deze handelwijze van het Ministerie, zou de
branche liever hebben gehad dat deze regeling nimmer het licht had gezien.

Reageer op dit artikel