nieuws

Niemand is tegen veiliger werken

bouwbreed

De Europese Commissie gaat maatregelen nemen teneinde werkgerelateerde overlijdens te verminderen. Tegen 2012 moet het aantal arbeidsongevallen met 20 procent verminderen.

De Europese Commissie neemt maatregelen om het aantal bedrijfongevallen met
dodelijke afloop te verminderen. Tegen 2012 moet dit aantal met 20 procent zijn
verminderd, betoogt Kees Pasmooij. Elke drieënhalve minuut overlijdt in de
Europese Unie iemand aan de gevolgen van zijn of haar werk. Dat kunnen zijn een
bedrijfsongeval of de gevolgen van een in het werk opgelopen beroepsziekte. Op
de schaal van de totale EU gaat het dan meteen om grote getallen: jaarlijks 8900
dodelijke ongelukken en 142.000 mensen die overlijden ten gevolge van een
beroepsziekte. De Europese Commissie wil hier wat aan doen en heeft zich als
doel gesteld het aantal arbeidsongevallen in de EU tegen het jaar 2012 met 25
procent te verminderen. De lidstaten zullen dat overigens zelf moeten
realiseren, daarin ondersteund door Europese subsidies. Tussen de lidstaten van
de EU bestaan grote verschillen in gezondheid en veiligheid op de werkplek.
Nederland doet het op dit gebied goed, de problemen in Oost- en Zuid-Europa zijn
veel groter. Toch zijn er in Nederland jaarlijks circa tachtig slachtoffers te
betreuren ten gevolge van arbeidsongevallen, in de bouw zijn dat er vijftien à
twintig. De vaderlandse Arbeidsinspectie zal dit jaar extra aandacht gaan
schenken aan de risicovolle onderwerpen ‘valgevaar bij het werken op daken’ en
‘het gebruik van onveilige machines’. Beide onderwerpen zijn voor de bouw
belangrijk.

Crisis

Werkt de economische crisis in het nadeel van deze doelstellingen? In een
artikel in NRC Handelsbladvan 23 december zegt Erik de Gier, hoogleraar
comparatief arbeidsmarktbeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen hierover:
“De lidstaten willen nu werkloosheid beperken en zijn minder gericht op de
kwaliteit van het werk”. Dat mag zo wezen, maar ik betwijfel zeer of dat in
Nederland in onze bedrijfstak bouw ook opgeld doet. Natuurlijk is de eerste
prioriteit werk behouden en je mensen aan het werk houden. Toch zie ik niet in
dat we onder druk van de crisis onze beschaving in termen van veilig en gezond
werken in de bouw overboord kieperen. Winter Het wintert voorlopig maar door in
Nederland. Vorst op zich is nog niet zo erg, of het zou de ijzige wind moeten
zijn die de gevoelstemperatuur drastisch laat dalen. Het is met name de
combinatie met sneeuw die de bouwvakkers parten speelt. Los van de technische
onmogelijkheid om dan te metselen, te storten of anderszins, is het juist nu
oppassen geblazen met de veiligheid. Met de Gier zeg ik: “Niemand kan ertegen
zijn dat werknemers op een veilige en gezonde manier werken”. En met ongezond en
onveilig werken haal je natuurlijk ook geen nieuwe opdrachten binnen, die tijd
ligt toch achter ons?

Kees Pasmooij
Directeur Aboma + Keboma, Ede
pasmooij@aboma.nl

Reageer op dit artikel