nieuws

I-Real loopt meetgegevens uit rioleringen na

bouwbreed Premium

I-Real helpt gemeenten met de analyse van metingen uit de riolering

‘Datakerkhoven’ noemt Marije Stronks van de telemetriespecialist uit Doetinchem de cijfers die gemeenten bij elkaar meten in het riool. Vaak ontbreekt het ze echter aan tijd om de waarden te analyseren, stelt ze vast.
I-Real zegt daar de helpende hand te kunnen reiken. “Meten is niet meer dan het verzamelen van cijfers”, meent Stronks. Volgens haar zijn het pas de analyses van de meetgegevens die uitsluitsel geven over het functioneren van pompen, eventuele lekkages of illegale lozingen. Dat kost tijd en die hebben gemeenten soms niet, constateert Stronks. I-Real neemt die taak over met een ‘datascan’. De meetgegevens worden deels automatisch en deels handmatig uitgezocht. Het doel in Stronks’ omschrijving: een gesloten meetreeks met correcte cijfers en een goedwerkende riolering.

Reageer op dit artikel