nieuws

‘Gevaar van schimmels in houten heipalen niet overdrijven’

bouwbreed Premium

‘Gevaar van schimmels in houten heipalen niet overdrijven’

Alle schimmels en bacteriën ten spijt verdwijnen er jaarlijks nog zeker 200.000 houten heipalen in de Nederlandse bodem. Vooral in de kassenbouw en bij het funderen van rioleringen. Van Biezen Heipalen hoopt dat eindelijk ook de Kyotoweg aanslaat.

Een erg ingewikkeld product is het niet, vinden ze ook bij D. van Biezen. Aan
de houten heipaal is de afgelopen driehonderd jaar hoegenaamd niks veranderd.
Zij het dat sommige houtsoorten, zoals grenen, inmiddels op de zwarte lijst
staan. In het pand van Van Biezen in Sassenheim is het daarom lang zoeken naar
monsters van het belangrijkste product. Geen klant die er volgens Willem van
Delft van het bedrijf ooit naar vraagt. “Iedereen kent de houten heipaal. Hij is
van vurenhout, meestal afkomstig uit de Ardennen en leverbaar in een heel scala
van diameters en lengtes tot maximaal 23 meter.” Ondanks het feit dat er sinds
de Tweede Wereldoorlog in de woning- en utiliteitsbouw bijna alleen nog prefab
betonpalen worden gebruikt, zijn er volgens Van Delft nog sectoren waar de
houten heipaal regeert. Zoals kassenbouw en bij het onderheien van
rioleringsbuizen. In die gebieden laat de paal zich ook niet snel verdringen.
Hij is licht, goedkoop en betrouwbaar. “Je moet het gevaar van schimmel en
bacteriën namelijk ook weer niet overdrijven. Een houten heipaal die goed onder
water staat, krijgt sowieso geen last van schimmel. En wat de aantasting door
bacteriën betreft: de laatste onderzoeksgegevens wijzen erop dat de kwaliteit
van het hout een grote rol speelt.” Als de aantasting al plaatsvindt is het een
kwestie van decennia, zo niet honderd jaar. Zo ver vooruit kijkt volgens Van
Delft geen glastuinder en het speelt geen enkele rol bij hun
investeringsbeslissingen. Niet alleen kun je voor de prijs van één betonpaal
bijna drie houten palen slaan, de palen zijn ook met veel lichter materieel en
veel sneller aan te brengen.

Specialisme

Een heistelling voor betonpalen zakt in zachte tuinbouwgrond weg en moet over
draglineschotten worden voortbewogen. De productie blijft dan al al gauw steken
op zo’n twintig palen per dag, waar dat met houten palen in een gangbaar
kassenbouwstramien wel kan oplopen tot tweehonderd stuks. Ook bij de grotere
kassencomplexen met een tweede verdieping kan de houten heipaal nog goed worden
ingezet. Waarom het bedrijf uit Sassenheim zo’n beetje als enige in Nederland
nog houten heipalen levert, zit hem volgens Van Delft deels in het feit dat het
bedrijf er altijd een specialisme van heeft gemaakt. “Het was nooit iets dat we
erbij deden, maar is altijd een van de pijlers van het bedrijf geweest. We
hebben een groot terrein in België waar we alle lengtes en diameters op voorraad
hebben. We kunnen dus binnen 24 uur per dag leveren. Dat doen maar weinigen ons
na.” In de jaren zeventig waren er nog een kleine dertig leveranciers van houten
heipalen in Nederland. Inmiddels zijn dat er twee of drie, waarbij Van Biezen
meer dan de helft van de markt in handen zegt te hebben. Veel bedrijven staakten
de activiteiten of werden overgenomen; andere verplaatsten hun activiteiten naar
het leveren van hout voor andere toepassingen. Het onderaannemen van
funderingswerk, de andere pijler onder het bedrijf, heeft er volgens Van Delft
altijd voor gezorgd dat het bedrijf goed voeling hield met de markt. “Zo konden
we inspelen op trends en op het juiste moment de houten heipaal naar voren
schuiven binnen projecten.”

Paalmatras

Voor de toekomst heeft Van Delft zijn hoop gevestigd op de Kyotoweg. Dat is
een ontwikkeling van Deltares waarbij een weg wordt gefundeerd op een bed van
baggerspecie en houten palen. De houten palen binden CO2, de behandelde
baggerspecie lost een ander milieuprobleem op. Maar ook zonder baggerspecie
kunnen wegen goed op houten palen worden gefundeerd met een zogeheten
paalmatrassysteem. Van der Biezen heeft in beide varianten kleinere pilots
uitgevoerd, maar een grote vaart neemt het nog niet. De CUR-norm voor
paalmatrassystemen is sinds kort beschikbaar, dus technisch zijn er weinig
belemmeringen meer. Van Delft is ook in gesprek over een veelbelovend project,
dus het zou zomaar ineens een grote vlucht kunnen nemen, omdat het
opdrachtgevers in de gww kan helpen hun milieudoelstellingen te halen. Van
Delft: “De oude houten paal blijft een taai bouwmateriaal. Betrouwbaar ook.
Zelfs het Platform Funderingen erkent dat. Constructeurs zijn het een beetje
verleerd, maar ook woning- en utiliteitsbouw kan veel vaker worden gefundeerd op
houten palen.”

Reageer op dit artikel