nieuws

Geen geld voor herstel funderingen

bouwbreed

Minister Van der Laan (wonen) trekt geen extra geld uit voor het herstel van naar schatting 200.000 verzakte funderingen.

Gemeenten en het Rijk hebben al genoeg gedaan om de problematiek aan te
pakken, redeneert de minister. Hij reageert daarmee op een breed gedragen
Manifest voor Funderingsherstel dat in oktober aan Tweede Kamerleden is
aangeboden. De initiatiefnemer van dat manifest, wethouder Piet de Keijzer van
de gemeente Zaanstad is teleurgesteld. “Vooral omdat sommige van onze
voorstellen niets kosten.” Honderden zo niet duizenden woningen in zijn gemeente
kampen met funderingsproblemen door een bacterie die houten palen als het ware
opvreet. De Keijzer legt zich niet neer bij het antwoord van de minister. “Ik ga
opnieuw met Kamerleden praten.” Gehoor zal hij in elk geval vinden bij
SP-Kamerlid Paulus Jansen. Hij noemt de reactie van Van der Laan incompleet en
vindt dat de regering een bedrag van 250 miljoen euro moet vrijspelen voor
rottende funderingspalen en op staal gefundeerde woningen die verzakken.
Inmiddels heeft hij een debat over het probleem aangevraagd.

Rotzooien

Ad van Wensen, voorzitter van de Stichting Platform Fundering, zakt de moed
intussen in de schoenen. “Van der Laan stuurt gedupeerden van het kastje naar de
muur.” Het probleem speelt volgens hem bij ongeveer 200.000 woningen. De
belangrijkste veroorzakers zijn gemeenten, waterschappen en provincies, aldus de
voorzitter. “Ze rotzooien wat aan met de grondwaterstanden. Ze laten riolen
verpauperen. Houden onvoldoende toezicht op damwanden en retourbemaling in
bouwputten. Maar ook zij voelen zich niet verantwoordelijk.” Van Wensen beraadt
zich op nadere acties. “Of de deltacommissaris zich bezig gaat houden met de
problematiek? Nee, maar dat zou hij wel moeten doen. Veel te veel aandacht is
gericht op wateroverlast, terwijl wateronderlast een veel groter probleem is.”
De voorzitter merkt op dat er nog te weinig aannemers in Nederland zijn die
funderingen durven te vervangen. “Het is een gouden markt, maar ook een
risicovolle. Het werk is arbeidsintensief.” Het manifest is mede ondertekend
door Jan van Tuinen, algemeen directeur van Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels