nieuws

‘Geef startende ondernemer een relatief jonge coach’

bouwbreed

‘Geef startende ondernemer een relatief jonge coach’

Jonge ondernemers in de bouw en verwante sectoren doen succesvoller zaken als ze worden gecoacht door een ondernemer die niet veel ouder is dan ze zelf zijn, maar wel meer ervaring heeft in het zakenleven.

Tot die conclusie komt Benno van Dongen, partner bij Roland Berger Strategy
Consultants Nederland in zijn onderzoek For entrepreneurs, By entrepreneurs. Het
onderzoek schetst een beeld van de mogelijkheden die starters hebben om van hun
bedrijf een succes te maken, maar ook van de problemen die ze tegenkomen. Het is
gebaseerd op onderzoek bij twee Europese opleidingen. Het gaat om de
collegereeks ‘Writing a Businessplan aan de TU Delft en het Executieve MBA and
Global Executive MBA program van de IESE Business school in Barcelona. Aan het
onderzoek werkten zo’n 1000 mensen mee die deze opleidingen hadden gevolgd. Het
principe dat relatief jonge ondernemers veelal succesvolle begeleiders zijn van
nog jongere collega’s geldt niet alleen voor de bouw, legt Van Dongen uit. “Het
klassieke model waarbij een ondernemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt een beginnende collega helpt, blijkt veel minder goed te werken dan
wanneer de hulp komt van iemand die niet meer dan een generatie ouder is.”
Beginnende ondernemers willen zich herkennen in een ervaren collega. “Een
gesprek met een niet veel oudere collega geeft de ondernemers het gevoel dat als
hun gesprekspartners succesvol zijn, zij dat zelf ook kunnen zijn.”

Yes!Delft

Van Dongen is naast partner bij Roland Berger ook oprichter van Yes! Delft,
het netwerk voor jonge ondernemers van de TU Delft. Dit heeft als doel studenten
en promovendi aan de Technische Universiteit Delft te stimuleren een eigen
bedrijf op te zetten. Jaarlijks organiseert het netwerk een programma voor deze
groep. Roland Berger Consultants begeleidt dan studenten en promovendi bij het
opzetten van een onderneming. Er worden colleges en lezingen gegeven en
workshops gehouden die erop zijn gericht de deelnemers te stimuleren aan de slag
te gaan met hun idee. Als succesvol voorbeeld noemt hij Tytecker, een bedrijf
dat een apparaat op de markt heeft gebracht om betonwapening te vlechten. Een
woordvoerster van Yes! laat weten dat ook momenteel binnen het netwerk
verschillende beginnende ondernemers uit de bouw en aanverwante branches actief
zijn. “We stimuleren heel doelbewust de interactie tussen de starters en de
ervaren ondernemers. Onder meer via netwerkborrels en door een mentorschap
waarbij een beginner wordt begeleid door een collega die langer in het
bedrijfsleven werkzaam is.”

Netwerk

Heel belangrijk voor wie een bedrijf begint is dat er een netwerk wordt
opgebouwd. Ideeën kunnen dan besproken worden door meer ervaren ondernemers.
“Waarbij jonge starters dan wel het lef moeten tonen eerder hun ideeën te delen.
Zo kunnen collega’s die vijf of tien jaar verder zijn feedback geven.” Toch is
dat niet genoeg. Van Dongen adviseert om in het onderwijs veel meer aandacht te
besteden aan ondernemerschap dan nu het geval is. Daarnaast moet de overheid
terughoudend zijn bij het verlenen van subsidies aan beginnende ondernemers.
Dergelijke financiële injecties hebben vaak het effect dat de starter te veel
aandacht besteed aan het verkrijgen van subsidie en te weinig aan het winnen van
klanten. “De overheid moet dan ook stoppen met subsidies direct aan bedrijven te
verstrekken”, zegt Van Dongen. “Zij kan het geld beter besteden aan het creëren
van een markt, door zelf als klant op te treden of in de rol van investeerder te
kruipen.”

Reageer op dit artikel