nieuws

Gebrek aan kennis van bouwhistorie

bouwbreed Premium

Ambtenaren weten vaak te weinig van bouwhistorisch onderzoek

Dat leidt tot trage procedures bij het aanvragen van vergunningen die nodig zijn bij verbouwingen van historische panden.
Om eventuele kennishiaten op te vullen en procedures sneller te kunnen doorlopen, hebben verschillende partijen, waaronder de Rijksgebouwendienst en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek uit 2000 herzien en uitgebreid. Dat blijkt uit informatie van Leo Hendriks senior onderzoeker bij de Rijksgebouwendienst.
Hij wijst erop dat door decentralisatie van de monumentenzorg een grote verantwoordelijkheid bij gemeenten is komen te liggen. “Hierdoor kan bij gemeenteambtenaren gebrek aan kennis ontstaan voor bouwhistorisch onderzoek.”
De richtlijnen moeten hieraan paal en perk stellen. “Ze moeten zowel ambtenaren als opdrachtgevers de weg wijzen in de verschillende mogelijkheden van bouwhistorisch onderzoek. Ik noem het een wake up call.”
Het richtsnoer is vervat in een boekje. Daarnaast is ook een brochure uitgegeven die bij de gemeenten verkrijgbaar is. Deze bevat informatie voor eigenaren, gebruikers en beheerders van panden met (cultuur-) historische waarde.
Zulke gebouwen krijgen vaak een andere bestemming dan ze oorspronkelijk hadden en dat maakt geregeld verbouwingen noodzakelijk.
In die gevallen is het van belang dat zorgvuldig met historisch belangrijke onderdelen wordt omgegaan. Om dat mogelijk te maken en te voorkomen dat die onderdelen zonder een goede afweging het onderspit delven, is bouwhistorisch onderzoek nodig.
“Elk onderzoek is maatwerk”, typeert Gerard Koster, beleidsmedewerker Ruimte en Wonen van de VNG. “Het gaat daarbij niet uitsluitend om de bouwgeschiedenis. Ook de cultuurhistorie is van belang.”

Schuur

Als voorbeeld noemt hij een schuur die bij een boerderij staat. Die bergplaats is misschien helemaal niet zo bijzonder voor wat betreft de gebruikte bouwmethoden of materialen. “Daar staat tegenover dat het wel een interessant object kan zijn als je ernaar kijkt in het licht van de cultuur in de omgeving. Is dit misschien een enig overgebleven exemplaar van een type bergruimte dat vroeger veelvuldig voorkwam in de streek? Zo ja, dan kan dat een argument zijn specifieke eisen te stellen als het pand verbouwd moet worden bij een andere gebruiksbestemming.”

Reageer op dit artikel