nieuws

Duurzaamheid energieveiligheid: Goede infrastructuur is sleutel

bouwbreed Premium

In Nederland praten we vaak over ‘duurzaamheid’. Zodra het over ontwikkelingslanden gaat, is duurzaamheid veel minder belangrijk. Dit constateert ook de WRR. Zij geven in hun onlangs uitgebrachte rapport aan dat Nederland vooral veel doet aan armoedebestrijding en weinig aan de duurzame economische verzelfstandiging van deze landen.

De Wereldbank heeft geconcludeerd dat goede infrastructuur de sleutel is naar
ontwikkeling en zelfredzaamheid. De bank schat in dat er alleen al in Afrika 31
miljard euro per jaar voor infrastructuur nodig is om deze ontwikkeling op gang
te brengen. Toch spendeert Nederland vooral haar ontwikkelingsgeld aan directe
armoedebestrijding en veel minder aan ontwikkeling en infrastructuur. Daarbij
komt dat het geld voor infrastructuur vooral naar de multilaterale
ontwikkelingsbanken gaat, zonder voorwaarden voor de besteding. Bij de
aanbesteding van deze fondsen maken vooral locale overheden de keuzes. Deze
overheden zijn vaak niet voldoende deskundig en kunnen hun keuze alleen baseren
op de prijs. Hierdoor krijgt kwaliteit onvoldoende aandacht en komt de opdracht
meestal bij lokale (of Chinese) partijen. Die zijn vaak gerelateerd aan de
overheid en voldoen meestal niet aan dezelfde eisen van ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’, zoals integriteit, arbeidsvoorwaarden en milieu. Zaken
doen in ontwikkelingslanden vraagt extra inspanning. Onze leden zijn bereid een
hoger ondernemingsrisico te nemen. Echter, waar je in Europa bij een
aanbesteding een redelijke kans hebt om de opdracht wel of niet te verkrijgen,
is dat bij multilaterale banken steeds minder, terwijl je voorbereidingskosten
aanzienlijk zijn. Er is een ‘level playingfield’ nodig. Projecten dienen
deskundig en transparant beoordeeld te worden. Er is kwaliteit nodig voor een
duurzame ontwikkeling van deze landen. Frank Heemskerk, staatssecretaris van
Economische zaken, beaamde dit volmondig vorige week dinsdag tijdens een congres
over dit onderwerp, georganiseerd door NABU en NLingenieurs. Hij wil stappen
ondernemen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Het is ook nodig dat
ontwikkelingslanden beseffen dat alleen een keuze op prijs, niet de goede weg is
voor het land zelf. Ik denk dat ontwikkelingslanden de kennis en kunde van
Nederlandse ingenieurs hard nodig hebben. Nu, en denkend aan klimaatverandering,
transport en energie problemen, nog meer in de toekomst. Als de overheden en
investeringsbanken zorgen voor een eerlijk speelveld, dan steken wij onze nek
uit en zullen investeren en onze wereldwijde oplossingen delen met lokale
partijen. Op die manier werken we met zijn allen aan de economische en sociale
ontwikkeling van de armste landen zodat zij in de toekomst ‘zelfredzaam’ zijn.

Rob Wijdemans
NLingenieurs
Voorzitter Commissie Internationaal Ondernemen

Reageer op dit artikel