nieuws

Duitse overheden steken 14,2 miljard in pps-projecten

bouwbreed Premium

Duitse overheden zetten komende vijf jaar voor 14,2 miljard euro publiek-private samenwerkingscontracten in de markt. De meeste initiatieven komen vanuit de gemeenten en deelstaten.

Onderzoek van het Duitse Instituut voor Urbanistiek wijst uit dat de gemeenten en deelstaten van plan zijn voor 8,4 miljard euro te investeren in pps-projecten. Vooral in trek zijn scholen, sportaccommodaties en voorzieningen voor vrije tijdsbesteding en toerisme. Lager op de lijst van prioriteiten staan de overheidsgebouwen en de verkeersprojecten. De bondsregering steekt 5,8 miljard in zijn pps-projecten.
De sterke stijging van de belangstelling om projecten in publiek-private samenwerking uit te voeren, zoals in de jaren 2007 en 2008, zal afvlakken maar niet geheel verdwijnen. Wel ontstaan flessenhalzen bij de financiering doordat vanwege de crisis banken op hun geld blijven zitten. Van belang is ook dat de gemeenten krapper bij kas komen te zitten.
Het instituut constateert – op grond van onderzoek onder een kwart van de overheden – dat de verantwoordelijken voor pps overwegend tevreden zijn over hun projecten. Het oordeel hangt nauw samen met de verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en efficiëntie. Het (niet) nakomen van de kwaliteitsafspraken leidt vaker tot spanningen tussen de partners dan het voldoen aan de economische verwachtingen.
Hoewel over het algemeen grote tevredenheid bestaat, blijken bij een kwart van de projecten in de een of andere fase grote problemen op te treden. Vooral het opstellen van het contract maar ook de identificering en beoordeling van risico’s stelt de deelnemers zwaar op de proef.

Succes

Wie pps tot een succes wil maken, moet volgens de ondervraagden eerst precies weten welke vraag eigenlijk op tafel ligt. Vervolgens dient exact de uitgangspositie te worden beoordeeld en zijn een goede voorbereiding van de haalbaarheidsstudie en het concept noodzakelijk. Andere te bewaken punten zijn de kwaliteit van het projectmanagement en de communicatie tussen de partners.
Als grootste risico’s worden gezien de onvolledigheid van contracten, gebrekkige flexibiliteit bij aanpassingen en een gebrekkige controle door de overheid.

Reageer op dit artikel