nieuws

Den Haag bouwt 25.000 woningen

bouwbreed Premium

De gemeente Den Haag staat het komend decennium voor de grote bouwopgave van 25.000 woningen en de sloop van 9000 woningen uit het corporatiebezit.

Dat blijkt uit het document Woonvisie van de gemeente Den Haag. Van de
nieuwbouw is 30 procent gepland in de goedkope sector. De Haagse corporaties
moeten dit deel van de bouwopgave aanpakken. De gemeente doet ook een beroep op
de sociale verhuurders waar het gaat om onder meer duurzaamheid en leefbaarheid.
In verband met de bouwopgave wil de gemeente de contacten met ontwikkelaars
intensiveren. “Zoals met corporaties prestatieafspraken worden gemaakt, moeten
deze marktpartijen ook bereid zijn over langere perioden afspraken te maken met
de gemeente en zo hun positie op de Haagse ontwikkelmarkt verdienen”, zo staat
in de Woonvisie.

Energiebesparing

Naast sloop en nieuwbouw moeten zo’n 12.000 woningen op duurzame
warmtebronnen worden aangesloten. Ook streeft de gemeente naar 30 procent
energiebesparing in de sociale sector. Verder wil Den Haag op grote schaal
corporatiewoningen en goedkope huizen die particulier bezit zijn opknappen. Het
gaat daarbij om minimaal 10.000 woningen. Om de plannen te realiseren,
inventariseert de gemeente welke mogelijkheden er zijn om met ontwikkelaars tot
bindende afspraken te komen over onder meer woningbouw en gebiedsontwikkeling.
De bedoeling is hierover in de tweede helft van 2010 afspraken te maken.
Daarnaast onderzoekt de gemeente hoe in 2020 de uitstoot van CO2met 30 procent
kan zijn teruggebracht. Hierbij wordt gebruiktgemaakt van
energiebesparingsonderzoek dat wordt uitgevoerd in verschillende Haagse wijken.

Reageer op dit artikel