nieuws

Datingsite plakt ontwikkelaars aan ontwerpers

bouwbreed

Projectontwikkelaars en ontwerpers zoeken mogelijkheden om gezamenlijk in te spelen op ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarom hebben Neprom, de Bond van Nederlandse Architecten en architectenlab Nederland Wordt Anders een datingsite gelanceerd om met elkaar contacten te leggen.

De site is primair gericht op deelname aan de ideeënprijsvraag Zo Wil Ik Wonen. Hij moet functioneren als ontmoetingsplaats waardoor combinaties van minimaal een ontwikkelaar en een ontwerper kunnen ontstaan die vervolgens met vereende krachten kunnen deelnemen aan de competitie. De combinaties moeten ruimtelijke ontwerpen indienen voor de woningmarkt. De wedstrijd heeft een prijzengeld van 25.000 euro. De uitslag wordt eind juni bekend gemaakt.
“Vooralsnog is de datingsite uitsluitend bedoeld voor deelname aan deze website”, zegt Arjan Hofmann van de Neprom. Daarna volgt een evaluatie en op basis daarvan wordt een beslissing genomen of de website een vervolg krijgt.
Vaststaat dat de samenwerking tussen architecten en projectontwikkelaars ook in de toekomst versterking behoeft. Hofmann wijst erop dat het initiatief niet betekent dat de samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars stroef verloopt. “Wel willen we gezamenlijk kijken naar hoe we beter kunnen inspelen op de veranderingen op de woningmarkt.”

Eisen

Die veranderingen ontstaan omdat de kopers en huurders van woningen door toedoen van de kredietcrisis meer eisen stellen aan een huis. Doordat relatief veel woningen leegstaan, wordt het aanbod groter dan de vraag. “Dat noopt de professionals op de woningmarkt om daadwerkelijk te voldoen aan wensen en behoeften van woonconsumenten. Met als gevolg dat de kwaliteit en diversiteit op de Nederlandse woningmarkt verder toenemen.”
Inmiddels hebben zich 17 geïnteresseerden aangemeld op de website. Het gaat vooral om ontwerpers. Hofmann: “Daarbuiten hebben veel ontwikkelaars en ontwerpers elkaar al gevonden, want het aantal inschrijvingen voor de ideeënprijsvraag ligt nu op 34. Dat aantal groeit en we zijn er niet ontevreden over.”
www.zowilikwonen.nl

Reageer op dit artikel