nieuws

Corporatie Dunavie leert van fouten collega’s

bouwbreed

De Katwijkse woningcorporatie Dunavie zet een streep door de nieuwbouw van 55 zorgwoningen in Rijnsburg. Het project zou leiden tot een tekort van 7 miljoen euro.

De 55 nieuwe zorgwoningen van bouwproject Vlietstede in Rijnsburg komen er
niet. Hiertoe besloot de Katwijkse corporatie Dunavie nadat vorige maand bleek
dat het project tot een groot financieel tekort zou leiden. Aanvankelijk leek
het te gaan om een tekort van ruim 4 miljoen euro. Narekenen door
bouwkostendeskundigen leverde 7 miljoen euro op. Voor een dergelijk tekort wil
Alfred Busser, sinds 1 september 2009 directeur van de fusieorganisatie Dunavie,
niet verantwoordelijk zijn. “Ik moet het onze achtduizend huurders kunnen
uitleggen. Het is niet acceptabel. Zo’n groot tekort voor zo weinig woningen.”
De corporatie kiest nu voor ingrijpend renoveren van de 75 verouderde
aanleunwoningen. Dunavie is op 1 januari dit jaar ontstaan door samengaan van
SpiritWonen en KBV. Gezamenlijk hebben ze 8000 woningen in beheer. KBV zat in
2008 in financiële problemen. Volgens het Centraal Fonds bestond er een
“onbalans tussen de voorgenomen activiteiten en de financiële positie van de
corporatie”. Volgens Busser is de financiële situatie van KBV niet de oorzaak
van omdraai. “Dat is een misvatting. KBV was in het oude systeem van het
Centraal Fonds een probleemcorporatie met C-status, SpiritWonen had een
A-status. Nu wordt vooral gekeken of volkshuisvestelijk voldoende wordt
gepresteerd en of de projecten financierbaar zijn. Ons vermogen wordt prima
gebruikt. Wij zijn een gezonde corporatie.” De op handen zijnde
gebiedsontwikkeling van voormalig marinevliegkamp Valkenburg ondervindt volgens
Busser dan ook geen hinder. De crisis heeft maar beperkt invloed gehad op de
beslissing de nieuwbouw af te gelasten. “We hebben kostendeskundigen varianten
laten bekijken en aan de hand van de uitkomsten een keuze gemaakt.” Het helpt
ook dat een nieuwe directeur in het zadel zit. “Ik ben in september begonnen en
kijk met een frisse blik naar de projecten.” Busser heeft ook geleerd van de
fouten die andere corporaties maken. “Je kunt het geld maar één keer uitgeven.
Een tekort van 7 miljoen euro voor 55 woningen kan gewoon niet. Dat geld kun je
niet meer op een andere manier besteden.”

Reageer op dit artikel