nieuws

Commentaar: Eurocodes

bouwbreed Premium

Vanwege een afspraak met het Europese normalisatie-instituut CEN trekt ons nationale normalisatie-instituut NEN op 31 maart de Technische Grondslagen voor Bouwconstructies (TGB’s) in.

Omdat de Eurocodes en de daarbij behorende Nederlandse nationale bijlagen –
in tegenstelling tot de TGB’s – wel worden onderhouden, kan totdat het nieuwe
Bouwbesluit van kracht wordt een situatie van ongelijkwaardigheid ontstaan. Het
huidige Bouwbesluit verwijst namelijk nog naar de TGB’s. Zeker gezien het feit
dat de nationale TGB’s soms minder streng blijken dan hun Europese tegenhangers.
Zo schrijft de TGB voor betonconstructies (VBC) minder wapeningsstaal voor dan
de Eurocode. En dat maakt het voor aannemers goedkoper om met de Nederlandse
richtlijnen te werken. Minder staal is immers minder geld. Daar komt nog bij dat
het NEN blijkbaar keurig een afspraak met de Europese zusterorganisatie nakomt,
daar waar de Nederlandse overheid het laat afweten. Want het nieuwe Bouwbesluit
zou allang klaar moeten zijn.

Teruggeworpen

Door trage besluitvorming zal het besluit niet eerder dan in 2011 ingaan. En
dat was de planning voordat het vierde kabinet-Balkenede struikelde over de
uitzending van militairen naar Afghanistan. Het ligt dus in de lijn der
verwachtingen dat de situatie van ongelijkwaardigheid nog langer zal voortduren.
Dus waarom niet even gewacht met het intrekken van de TGB’s? Want in de praktijk
blijkt dat de Nederlandse bouw de Eurocodes op dit moment massaal naast zich
neerleggen. Niet in de laatste plaats omdat Nederland op sommige onderdelen
enkele decennia wordt teruggeworpen, bijvoorbeeld ten aanzien van de berekening
van dwarskrachten. Het is te hopen dat de gemeenten zich coulant zullen
opstellen en bij de toetsing aan het Bouwbesluit TGB’s gelijkwaardig aan de
Eurocodes zullen stellen.

Reageer op dit artikel