nieuws

‘Bouwen in bestaande stad is duur’

bouwbreed

Binnenstedelijk bouwen is duurder dan bouwen in het buitengebied

De gedachte dat de kosten worden gedrukt omdat gebruik kan worden gemaakt van
bestaande voorzieningen, zoals infrastructuur, berust op een misverstand. Zo
reageren de Neprom en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op het
onderzoek Prachtig Compact NL, het advies van het College van Rijksadviseurs aan
de minister van VROM. Het rapport is een pleidooi voor verdichting. Volgens de
samenstellers van het onderzoek is binnen bestaande agglomeraties voldoende plek
om te bouwen. Binnenstedelijk bouwen heeft onder meer als voordeel dat groen
behouden blijft. De samenstellers van Prachtig Compact NL stellen dat de prijs
van het bouwen binnen bestaande agglomeraties niet per definitie duurder is dan
bouwen op andere plekken. “Binnenstedelijk bouwen is altijd duurder dan bouwen
in het buitengebied”, reageert Fokkema directeur van de Neprom. “Om te kunnen
bouwen moeten bedrijfsterreinen of soms woonwijken worden aangekocht en dat kost
veel geld.” Ook een woordvoerder van de VNG verwacht hoge kosten van
binnenstedelijk bouwen.

Pleidooi

Fokkema vindt daarom dat de overheid een financiële injectie moet geven om
bouwen binnen bestaande agglomeraties mogelijk te maken. “Een promotiecampagne
voor verdichting, is onvoldoende.” Overigens juicht hij binnenstedelijk bouwen
toe. “Het is goed dat er een pleidooi wordt gehouden om alle beschikbare ruimte
zo goed mogelijk te benutten. Het schept de mogelijkheid groepen stadsbewoners
die naar elders dreigen te vertrekken, voor de stad te behouden.” Uitsluitend
binnen bestaande agglomeraties bouwen acht hij onhaalbaar. “Bouwen in het
buitengebied blijft gebeuren. Alleen al omdat mensen behoefte hebben aan een
rustige woonomgeving, die ze niet vinden in de bestaande agglomeraties.”

Reageer op dit artikel