nieuws

Bestemmingsplan digitaal ter visie

bouwbreed Premium

De gemeente Den Haag heeft voor het eerst een ontwerpbestemmingsplan in digitale vorm vastgesteld

Het plan Wijndaelerplantsoen is in te zien op een website van VROM. Wethouder
Marnix Norder van Bouwen en Wonen steekt zijn trots niet onder stoelen of
banken. “Ik heb enorm geïnvesteerd en we zijn nu voorloper. We zijn de enige
gemeente die de digitalisatie volledig intern aankunnen. Vorig jaar hebben we 22
bestemmingsplannen vastgesteld. Daarvan zijn reeds negen achteraf
gedigitaliseerd. Ze staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl van VROM. Het
ontwerpbestemmingsplan Wijndaelerplantsoen is het eerste plan dat in digitale
vorm is vastgesteld en ter visie ligt.” De wethouder benadrukt dat de digitale
versie rechtsgeldig is. Volgens hem heeft het papierloos ontwikkelen van
bestemmingsplannen grote voordelen. De beelden op het scherm zijn eenduidig,
toegankelijk en begrijpelijk.

Validatie

Volgens Carsten Hof, projectmanager bestemmingsplannen bij de gemeente Den
Haag, waren getekende plannen niet altijd helemaal secuur. Een digitale tekening
moet worden gevalideerd: hij moet voldoen aan de eisen van het Informatiemodel
Ruimtelijke Ordening 2008 (IMRO 2008). “Bij de eerste validatie troffen we zo’n
800 fouten aan, die handmatig moesten worden gecorrigeerd”, aldus Hof. “Software
voor het automatisch corrigeren van de tekeningen bestaat nog niet.” Volgens Hof
is het nodig een groot beeldscherm te gebruiken. Het beeld op
www.ruimtelijkeplannen.nl is inderdaad relatief klein. De website wordt door het
ministerie van VROM onderhouden. Sinds 1 januari moeten gemeenten hun
bestemmingsplannen definitief in digitale vorm ontwikkelen en publiceren.
Enschede had begin vorig jaar alle bestemmingsplannen reeds gedigitaliseerd.
Breda haalde de datum van 1 juli 2009. De meeste gemeenten hadden echter meer
tijd nodig.

Reageer op dit artikel