nieuws

Voorrecht

bouwbreed Premium

In de afgelopen jaren zijn veel opdrachtgevers en aannemers zich aan elkaar gaan committeren om op basis van vertrouwen procesvoordelen in projecten te bewerkstelligen

Vertrouwen en zekerheid stelt de ketenpartners zo in staat om flexibeler om
te gaan met omstandigheden in de markt. Partnerships, integrale opdrachten en
één op één gunningen zijn hiervan het vruchtbare gevolg. Door de intensieve
samenwerking zijn klantgerichtheid en flexibiliteit in de bouw sterk toegenomen.
Toch heeft het niet alleen voordelen. Bouwers passen zich veel minder makkelijk
aan, aan ontwikkelingen dan anderen doordat hun bevoorrechte positie bij
voorkeursgunning en de verminderde concurrentie de organisatie een zekere
laksheid toelaat. Immers kan men in de samenwerking met partners op meer
vertrouwen rekenen dan wanneer men samenkomt in een gunningsproces. Dit gaat ten
koste van de scherpte. Prijs en kwaliteit zijn in mindere mate criteria voor
succes, belangrijk is slechts nog de perceptie hiervan door de opdrachtgever.
Hierdoor vermindert de gelijkwaardigheid in de samenwerking met partijen buiten
het partnership en wordt juist meer aanpassing gevraagd van bijvoorbeeld
toeleveranciers of adviseurs. Deze vallen net buiten de intensieve samenwerking
maar worden wel gevraagd de verregaande aanpassingen in werkwijze te
faciliteren. Ze worden sterk gestuurd in de te leveren diensten, hetgeen de
ruimte voor optimalisatie door toeleveranciers beperkt. Door de hierdoor
ontstane (onnodige) complexiteit slinkt de leveranciersbasis en stijgen prijzen.
Terwijl in het partnership wordt gewerkt aan vertrouwen en procesvoordelen door
goede samenwerking verhardt de samenwerking met hun omgeving. Dit is
bijvoorbeeld uitermate merkbaar in verschillen in de omgang met onderaannemers
en toeleveranciers door (1) aannemers in partnerships met OG of in één op één
werken en (2) aannemers die werk verwerven in aanbestedingen op prijs. In het
eerste geval krijgen partijen vaak een uitgebreid pakket van harde,
uitgespecificeerde eisen. In het tweede geval worden alle betrokkenen
uitgenodigd om de aannemer vooral (in vertrouwen) te ondersteunen bij de
optimalisatie van product en onderling proces en de reductie van kosten.
Aanbeveling: opdrachtgevers en aannemers, probeer niet te vergeten dat het
verschil moet worden gemaakt in de gehele keten!

Tom Vroemen
Voorzitter DeNieuwBouw

Reageer op dit artikel