nieuws

Stap terug voor volkshuisvesting

bouwbreed Premium

aanhef

Minister Van der Laan heeft met Europees commissaris Neelie Kroes de afspraak gemaakt dat woningcorporaties alleen nog maar aan mensen met lage inkomens woningen mogen verhuren. Piet de Vrije vraagt zich af waar de huurders met een middeninkomen heen moeten nu er voor hen vrijwel geen hypotheek bereikbaar is om een woning te kopen.
Tweede-Kamerleden hebben Minister van der Laan een hele berg vragen doen toekomen over de afspraken die hij heeft gemaakt in Brussel. De minister heeft de afspraak gemaakt dat woningcorporaties alleen nog maar aan mensen met lage inkomens woningen mogen verhuren. Tegen dat idee bestaat al jaren veel protest. Dit omdat het kan leiden tot eenzijdig samengestelde wijken. Ook bewoners met een wat hoger inkomen zijn in wijken waar de huren niet zo hoog zijn, goed voor de leefbaarheid. In de afgelopen zomer meldde de minister trots aan de Tweede Kamer dat hij toch in Europa bij mevrouw Kroes had aangekaart dat voor corporatiewoningen ook mensen met hogere inkomens toegang konden houden. Hij schreef: “Ook kan hiermee segregatie worden tegengegaan.” Naar zijn zeggen zou het kunnen gaan om ouderen, grote gezinnen of woningzoekenden die al lang wachten. Nu blijkt hiervan niets terecht te zijn gekomen. De afspraken bleven daarna lange tijd in nevelen gehuld omdat de geheime gesprekken steeds maar weer voortsleepten. In de eerste week van januari van dit jaar werd dan eindelijk bekend wat Van der Laan nu daadwerkelijk aan Brussel heeft toegezegd. En dat blijkt heel iets anders dan hij in juni aan de Tweede Kamer schreef. De Europese Commissie bevestigt dat Van der Laan heeft afgesproken dat alle woningen van corporaties nu niet meer verhuurd mogen gaan worden aan mensen met een inkomen boven modaal. Mensen met een middeninkomen en daarboven kunnen dan niet meer gaan wonen in een corporatiewoning. Ook in wijken met veel corporatiewoningen, in de zogenoemde prachtwijken, krachtwijken of Vogelaarwijken wordt het modale inkomen de bovengrens. Een heel kleine uitzondering van maximaal tien procent wordt gemaakt voor mensen in sociale nood. Pikant is natuurlijk dat de PvdA in de huidige regering als één van haar stokpaardjes de verbetering van de Vogelaarwijken had opgevoerd. Nu voert nota bene een PvdA-minister een maatregel in die een belangrijk middel om die wijken te versterken verbiedt. Maar met deze afspraken geeft Van der Laan de jarenlange praktijk van gemengde wijken op. Corporaties die ook voor mensen met een middeninkomen boven modaal werken moeten zich op last van Brussel aanpassen. TraditieDaarmee komt er een einde aan een lange en succesvolle traditie van de corporaties. Ook betekent het voor veel corporaties een stap terug in de tijd. Woningen worden nu veelal aangeboden aan mensen onafhankelijk van hun inkomen. Nu gaat de overheid dus weer bepalen waar je mag wonen en waar niet. Europa vindt dat het aanbod van woningcorporaties nu aangepast moet worden. Zo mogen allen nog werken aan de vraag naar huizen van “achtergestelde mensen”. Hiermee heeft de minister ingestemd. Dit tot grote ontevredenheid van sociale verhuurders in andere Europese landen. Men betwist dat Europa de bevoegdheid heeft om de sociale huursector in te beperken. Men vindt met beroep op de Europese regels dat een lidstaat dat zelf mag vaststellen. Maar in de brief van de Europese Commissie staat dat onze regering in gebreke is gebleven om aan Brussel gegevens en analyses te verstrekken waarom de woningcorporaties in Nederland een adequaat publiek belang dienen. Dit punt heeft minister Van der Laan nooit aan de Tweede Kamer meegedeeld. Als de Tweede Kamer minister Van der Laan steunt, volgt er een ministeriële regeling die bepaalt dat alle woningcorporaties vanaf 1 april 2010 mensen met een inkomen boven modaal moeten gaan weigeren. Op dit moment wordt die richtlijn op het ministerie voorbereid. In de corporatiesector wordt met verslagenheid gereageerd op de huidige ontwikkeling. Ook betekent het dat voor alle woningen die een huur hebben van meer dan 647,53 euro per maand voortaan nieuwe leningen aangetrokken moeten worden met een hoger rentepercentage. De huren voor mensen met een inkomen boven modaal zullen daardoor sterk omhoog gaan. Tevens moeten die woningen worden afgezonderd van de woningcorporatie, wat nog ongekende effecten met zich mee zal brengen. De eens zo succesvolle volkshuisvesting in Nederland die in heel de wereld wordt geroemd belandt vanaf 1 april op een punt van terugval en inperking. Vooral de huurders met een middeninkomen zullen het gelag gaan betalen. De vraag is waar deze groep heen moet nu er voor hen vrijwel geen hypotheek bereikbaar is om een woning te kopen.

Reageer op dit artikel