nieuws

Pensioenpremie in de bouw klimt wederom omhoog

bouwbreed

Komende week valt bij de meeste werknemers in de bouw de eerste salarisenvelop van 2010 op de mat. Net als vorig jaar moet in de bouw meer betaald worden voor het pensioen.

De pensioenpremie gaat in 2010 omhoog. Bouwplaatswerknemers betalen 7,9
procent pensioenpremie over hun loon. Uitvoerend, technisch en administratief
(uta)-personeel betaalt 9 procent. Vorig jaar betaalden ze nog 7,1 procent en
8,1 procent. In 2008 nog 5,4 en 6,3 procent. Werkgevers betalen dit jaar 12,5
procent premie. Dat is ruim 3,5 procentpunt meer dan in 2008. De totale
pensioenpremie (inclusief werkgeverspremie) stijgt met 2 procentpunt van 18,9
naar 20,9 procent. De premieverhoging is onderdeel van het herstelplan dat BPF
Bouw afgelopen jaar heeft moeten maken voor De Nederlandsche Bank (DNB). Door de
financiële crisis zagen de pensioenfondsen hun vermogen in sneltreinvaart
verdampen. Eind 2008, na het uitbreken van de crisis, kwam de zogenaamde
dekkingsgraad onder de 100 te liggen. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een
pensioenfonds in staat is in de toekomst de pensioenuitkeringen uit te betalen.
De door DNB opgelegde benedengrens is 105. Inmiddels vaart het pensioenfonds mee
op de aantrekkende economische wind. Op 31 december 2009 telde het pensioenfonds
een dekkingsgraad van 115,3 procent. Dat is nog wel een stuk lager dan eind 2007
toen BPF Bouw 141 noteerde. Sinds april 2009 is de dekkingsgraad van BPF Bouw
weer boven de 100 procent.

Reageer op dit artikel