nieuws

Ontwikkeling van cement en beton van 1970 tot 2010

bouwbreed

‘Makkelijk verwerkbare mortel levert slecht beton op’. Dat stond 40 jaar geleden in het eerste nummer van Betoniek, maar het gaat niet meer op.

Tegenwoordig zijn de betontechnologen in staat om een hoge betonkwaliteit te
bereiken met een goed verwerkbare mortel. In de afgelopen 40 jaar zijn daarvoor
verschillende hulpstoffen ontwikkeld. In 1970 bestonden slechts twee soorten
cement, namelijk hoogovencement en portlandcement, beide in drie klassen.
Tegenwoordig bestaat een ruime keuze uit cementsoorten, toeslag- en hulpstoffen.
Daarmee kunnen allerlei soorten betonmortel worden samengesteld, geschikt voor
specifieke doeleinden. Betoniek besteedt in een jubileumnummer aandacht aan die
ontwikkelingen. Pompen Het tweede nummer van Betoniek (februari 1970) beschreef
het pompen van beton. Dat was in de jaren ’70 nog geen gemeengoed. Ook het
gebruik van hulpstoffen is door artikelen in Betoniek bekend geworden. In het
achtste nummer wordt de eerste norm voor hulpstoffen behandeld. Ook de
toevoeging van calciumchloride staat vermeld. Dat mag vandaag niet meer, omdat
het tot vrij veel schade door roesten van de wapening heeft geleid. ‘We kunnen
wel vaststellen dat betonconstructies, waar de toegestane dosering (maximaal 2
procent van het cementgewicht) is gerespecteerd, aan alle eisen van duurzaamheid
en sterkte voldoen’, merkt de redactie fijntjes op. Superplastificeerders In
1977 verschijnt het eerste artikel over superplastificeerders. Langzaam went de
betonwereld aan de gedachte, dat een hoge betonkwaliteit ook met makkelijk
verwerkbare mortel kan worden bereikt. In de jaren 80 verkennen betontechnologen
de toevoeging van vliegas aan beton. Het blijkt een positieve invloed te hebben
op de duurzaamheid. Nieuwe betonsoorten komen aan de orde, zoals schuimbeton en
onderwaterbeton. Allerlei vezels en alternatieve toeslagmaterialen passeren de
revue. Superplastificeerders en silicafume maken hogesterktebeton mogelijk. In
Betoniek van februari 2004 staan voorbeelden, zoals het rijdek van de
Kaagbruggen met een sterkte van 180 N/mm2. Zelfverdichtend beton Betoniek noemt
als volgende mijlpaal de ontwikkeling van zelfverdichtend beton. Het materiaal
wordt steeds meer toegepast. In 2000 behandelt Betoniek het berekenen van de
levensduur van betonconstructies. Het vakblad besteedt ook aandacht aan
uitvoeringstechniek en regelgeving, bijvoorbeeld de kwaliteitseisen voor schoon
beton. In 2005 komen de luchtbelvormers aan bod. De weerstand tegen indringing
van chloriden blijkt samen te hangen met de afmetingen en afstanden van
luchtbellen in beton. De afgelopen 40 jaar is de kennis over cement en beton
sterk toegenomen. De redactie van Betoniek verwacht voldoende nieuws om het
vakblad nog tientallen jaren te kunnen vullen.

Reageer op dit artikel