nieuws

Nieuwsgierig naar cradle to cradle in de praktijk

bouwbreed

Het wordt druk op de tien regionale BouwLokalen-bijeenkomsten over ‘Cradle to Cradle bouwen in de praktijk’. Amper een week na de start van de inschrijving hebben zich al 450 deelnemers gemeld bij de het bouwkennisplatform SBR en Bouwend Nederland.

Bouwlokalen is een initiatief van beide organisaties, met steun door Agentschap NL (voorheen SenterNovem en het ministerie van VROM. De overheid wil dat het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw afneemt. Mogelijkheden om dat te bereiken zijn hergebruik, toepassing van vernieuwbare grondstoffen en verder een flexibelere toekomstbestendigere wijze van bouwen.
In de cradle to cradle-visie bestaat er geen afval meer. Wat voorheen werd aangemerkt als afval, is voortaan een grondstof voor een volgende – wederom hoogwaardige – toepassing.. Het is een mooie filosofie, vinden velen, maar hem in praktijk te brengen, valt niet altijd mee. Vandaar dat tijdens de BouwLokalen-bijeenkomsten alle informatie is gefilterd op bruikbaarheid. Alleen de praktijk telt. Of, zoals SBR het formuleert: “Concreet toepasbare, handzame informatie.” De bedoeling dat deelnemers ook de gelegenheid te baat nemen om hun eigen praktijkervaringen met cradle to cradle-toepassingen uit te wisselen.
De bijeenkomsten zijn gratis en worden op tien locaties verspreid door het land gehouden in de periode van 2 februari tot en met 3 maart. Om te voorkomen dat het werk eronder lijdt, zijn de bijeenkomsten aan het eind van de middag geprogrammeerd.

Reageer op dit artikel