nieuws

Gemeente heeft slecht zicht op eigen vastgoed

bouwbreed Premium

Gemeenten hebben per vierkante meter een slecht inzicht in hun vastgoed. Het ontbreken van goede basisgegevens maakt uitbesteding van de portefeuille aan specialisten onmogelijk.


Onderzoekers van adviesbureau Twynstra Gudde constateren dat bij de grote gemeenten de professionalisering verder is voortgeschreden dan in middelgrote plaatsen. Desondanks dragen steden als Amsterdam en Utrecht per meter slechts kennis van een kwart van de vastgoedkosten. Het inzicht in de opbrengsten ligt op een wat hoger niveau maar komt toch niet verder dan 33 procent van de meters. De kleinere gemeenten scoren ten aanzien van de kosten zo’n 10 procentpunt beter maar zijn juist weer slechter aan de opbrengstenkant. Aan die zijde beperkt de kennis zich tot 23 procent van de meters.
Twynstra Gudde benadrukt dat voor professioneel beheer van vastgoed de koppeling van kosten en kwalitatieve prestaties van het vastgoed onontbeerlijk zijn. Inzicht tot op het niveau van de vierkante meter is essentieel. Dan pas kunnen gebouwen onderling goed met elkaar vergeleken worden.
In het onderzoek naar professioneel gemeentelijk vastgoed noemt Twynstra Gudde het lage inzicht in de kosten en opbrengsten per vierkante meter opvallend. “Gevolg is een grof informatieniveau van het eigen gemeentelijk vastgoed.”

Centralisatie

Tijdens hun speurwerk vonden de onderzoekers bij de gemeenten brede interesse tot een verdere professionalisering. Centralisatie om meer inzicht te krijgen komt inmiddels voor bij de helft van de gemeenten.
Hoewel de inzichten per vierkante meter beperkt zijn, houden de gemeenten per portefeuille en object in twee derde van de gevallen zorgvuldig de vinger aan de pols.

Reageer op dit artikel