nieuws

Europese aanpak gewenst van schijnzelfstandigheid

bouwbreed

De Europese sociale partners bepleiten een Europese aanpak in de strijd tegen schijnzelfstandigheid.

Het gaat om zogenaamde zelfstandigen die rechtstreeks of via tussenpersonen
worden ingehuurd door bouwbedrijven. De sociale partners signaleren daarbij
problemen als zwartwerk, sociale dumping doordat de schijnzelfstandigen vaak
tegen een veel lagere beloning worden tewerkgesteld en verslechteringen op het
gebied van veiligheid en gezondheid. De Europese federatie van bouw- en
houtwerkers en de Europese bouwfederatie FIEC vinden dat slecht voor de sector.
Zij achten een Europese aanpak nodig, omdat het Europees probleem is. Begin
februari houden zij hierover een tweedaags congres in Praag waar nieuwe gegevens
worden gepresenteerd over de omvang van het probleem.

Reageer op dit artikel