nieuws

‘Collectieve rookgasafvoer niet geschikt voor hr-ketel’

bouwbreed

Verenigingen van Eigenaren weten te weinig over de invloed van condenserende hr-ketels op de bestaande collectieve rookgasafvoer.

In het ergste geval oxideert deze buis volledig weg. Eerst de collectieve
rookgasafvoer vervangen en pas daarna een hr-ketel plaatsen. Alleen op die
manier kan in de gestapelde bouw een oude conventionele ketel veilig worden
ingewisseld voor een energiezuinig exemplaar. Dat zegt specialist
klimaattechniek Fred Vos van installateursvereniging Uneto-VNI. “De collectieve
afvoer voor rookgas en ventilatie in de gestapelde bouw waarop conventionele
ketels zijn aangesloten, bestaat uit verzinkte spiraalbuizen”, legt Vos uit. Dat
materiaal weerstaat volgens hem alleen het droge rookgas uit conventionele
ketels. Uit hoogrendementsketels komt ook condens vrij. Dat vocht tast volgens
Vos de afvoerleiding aan. “In het ergste geval oxideert deze buis weg.” Als
gevolg daarvan kan het rookgas zich in huis verspreiden; met alle gevolgen van
dien. Dat probleem doet zich voor in de gestapelde bouw die valt onder het
beheer van corporaties en particuliere VvE’s, constateert Vos. “Vooral de
laatste blijken niet altijd even goed op de hoogte met de invloed van
condenserende hr-ketels op afvoerleidingen”. De VROM-Inspectie maakt zich
volgens Vos inmiddels ook zorgen over die leemte in kennis en ‘beraadt’ zich op
de situatie. De inspecteurs van VROM hebben volgens Vos nog geen zicht op de
omvang van het probleem. “Maar het is niet ondenkbaar dat het om enkele
tienduizenden gevallen gaat.” De praktijk leert Vos dat bewoners vaak ieder voor
zich hun conventionele ketel willen vervangen door een hoogrenderend toestel.
“Als de opdrachtgever niet tegelijk de rookgasafvoer wil vervangen, kan de
installateur adviseren om weer een conventionele ketel te kiezen.” Deze praktijk
wijst dan uit dat een particulier net zolang zoekt tot hij een bedrijf bereid
vindt om zonder meer de ketel te wisselen. Vos: “Niet in de laatste plaats omdat
vervanging van het afvoersysteem extra kosten oplevert.”

Reageer op dit artikel