nieuws

Bezwijkproef effent pad staalvezelbeton

bouwbreed Premium

Een betonnen woningcasco bouwen met alleen staalvezels zonder één enkele wapeningsstaaf.

Volgens diverse betonspecialisten is het allang mogelijk. Een grote
bezwijkproef aan de TU Eindhoven dit voorjaar moet hun gelijk aantonen. Het
onderzoeksteam gaat het standaard woningbouwcasco met een beukmaat van 5,40
meter belasten tot aan bezwijken. Dat gebeurt door watertanks op de vloer te
plaatsen en die te laten vollopen. Ondertussen houden sensoren de constructie in
de gaten. De initiatiefnemers gaan er volgens Hans Köhne van het Cement &
Betoncentrum vanuit dat het casco moeiteloos de eisen uit het Bouwbesluit
weerstaat. Zowel qua verticale belasting als qua stabiliteit. De
wand-vloerverbinding wordt aanvullend ook in het laboratorium onderzocht. Het
verschil met eerdere grootschalige praktijkproeven is volgens Köhne dat wordt
gewerkt met veel minder staalvezels, zo’n 50 kilo per kuub beton. Dat is
vergelijkbaar met het gangbare wapeningspercentage in de woningbouw. Weliswaar
zijn staalvezels per kilo een stuk duurder dan gewoon wapeningsstaal, maar die
meerkosten worden terugverdiend doordat er geen arbeidsintensief betonvlechten
meer nodig is. “Het is een kwestie van de kist stellen en volstorten”, aldus
Köhne. “De tijdswinst is enorm.” Bovendien wordt een aantal van de te beproeven
vloervelden voorzien van uitkragingen en balkonplaten. Sommige daarvan zijn
doorgestort, andere worden opgehangen met een koudebrugonderbreking. De staven
van die ophanging zijn echt de enige wapeningsstaven in de hele constructie,
garandeert Köhne. Als de proef slaagt komt er een vervolg met grotere
overspanningen, waarbij de grenzen van de techniek worden opgezocht. Maar in
deze eerste fase is volgens Köhne bewust aansluiting gezocht bij de gangbare
bouwpraktijk. Ook zijn nog proeven nodig waarbij ventilatiekanalen in de vloeren
worden aangebracht. Want die verzwakken een constructie en mogen natuurlijk niet
als scharnier gaan fungeren. “Maar misschien is dat wel op te vangen met een
standaard wapeningskorfje dat, samen met het kanaal zo in de kist kan worden
geplaatst”, oppert Köhne. Het is dus niet zo dat als de proef is afgerond de weg
openligt, maar er wordt wel een grote stap gezet op weg naar praktijktoepassing
en geaccepteerde rekenregels. Behalve de verdiepingsvloeren zijn ook de op palen
gefundeerde beganegrondvloeren compleet zonder wapeningsstaven uitgevoerd.
Vooral bij bedrijfsvloeren wordt al veel met staalvezelbeton gewerkt, maar de
rekenregels vereisen nog altijd dat boven de paalkoppen wapening tegen pons
wordt bijgelegd. Ook daarvan weten de experts volgens Köhne dat die
bijlegwapening eigenlijk helemaal niet nodig is en dat daar nog een aardige
winst te behalen valt.

Deelnemers staalvezelproef

Reageer op dit artikel