nieuws

Bart Mispelblom Beyer: ‘Binnenstedelijk bouwen móet’

bouwbreed

Bart Mispelblom Beyer: ‘Binnenstedelijk bouwen móet’

Bart Mispelblom Beyer, Rudy Uytenhaak en Charlotte ten Dijke van Tangram Architekten stelden in opdracht van het College van Rijksadviseurs een advies op voor binnenstedelijk bouwen. Dit advies, Prachtig Compact NL, werd gisteren aangeboden aan minister Cramer van VROM.

Binnenstedelijk bouwen moet de norm worden in Nederland, vindt Bart
Mispelblom Beyer. “Maar het waarom daarvan is nog niet voor iedereen duidelijk.
Sterker nog, verdichting roept veelal negatieve associaties op. In het boek
tonen we daarom aan de hand van voorbeelden aan dat er binnen de bestaande
agglomeraties voldoende ruimte is om te bouwen.” Als voordelen van bouwen binnen
de bestaande stad noemt Mispelblom Beyer onder meer kostenbesparing en lager
energieverbruik. “Grondaankopen buiten de stad zijn duur, bovendien moet je
nieuwe infrastructuur aanleggen en stimuleer je de mobiliteit waardoor het
fileprobleem toeneemt. En ook dat is duur. Daar komt nog bij dat een compacte
stad minder energie verbruikt. Gebouwen die dicht op elkaar staan profiteren van
elkaars aanwezigheid. Ze bieden elkaar beschutting en dat alleen al spaart
energie. Bovendien kunnen ze uiteenlopende voorzieningen met elkaar delen
waardoor nog meer energetische voordelen zijn te behalen. De compacte stad is
kortom een belangrijke stimulans voor duurzaamheid.”

Kenniscentrum voor de verdichting

Toch verwacht Mispelblom Beyer niet dat binnenstedelijk bouwen binnen zeer
afzienbare tijd de richtlijn zal zijn in Nederland. “Vanwege de vele
misverstanden die bestaan over verdichting en omdat binnen verschillende
gemeenten onvoldoende capaciteit is een en ander in goede banen te leiden.” Hij
pleit daarom voor een instituut dat vragen van overheden, ontwikkelaars en
corporaties hierover kan beantwoorden. “Een kenniscentrum voor de verdichting,
zeg maar een TNO voor de bebouwde omgeving, met daarin deskundigen op
uiteenlopende gebieden. Niet alleen architecten en stedenbouwers, maar
bijvoorbeeld ook juristen en planologen. Er zou zo snel mogelijk een
netwerk-organisatie in het leven moeten worden geroepen.” Adviseurs zijn hard
nodig want binnenstedelijk bouwen maakt een andere werkwijze dan de huidige
bouwpraktijk nodig. “Dit werk vereist een geheel andere, meer geïntegreerde en
interdisciplinaire aanpak dan we gewend zijn bij de uitbreidingsproductie van de
afgelopen decennia.” Hoe die aanpak er precies moet gaan uitzien is onderwerp
van beraadslaging. “Ons onderzoek luidt het begin in van een discussie. Onder
meer moet antwoord worden gegeven op de vraag hoe vertragingsfactoren bij
binnenstedelijk bouwen beheersbaar kunnen worden en hoe we het kostenplaatje
rond krijgen. Het wordt een heel belangrijke discussie want het kan ertoe leiden
dat de Nederlandse bouwpraktijk er heel anders uit gaat zien.”

Klik
hier
om het advies Prachtig Compact NL te bekijken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels