nieuws

Balkenende: stroperige procedures leggen Nederland lam

bouwbreed

Premier Balkenende roept op de dynamiek in de ruimtelijke ordening en economie zo snel mogelijk terug te brengen. “Zowel in fysieke als bestuurlijke zin is sprake van verrommeling en versnippering”, signaleerde Balkenende donderdag tijdens het Bouwhuisdebat in Zoetermeer.

“We zijn de laatste decennia langzaam maar zeker vastgelopen in onze eigen
hang naar zorgvuldigheid en consensus.” In Zoetermeer hekelde Balkenende de
wijze waarop overheden en actiegroepen elkaar met haarkloverijen het leven zuur
maken. Volgens Balkenende heeft het kabinet stevig de aanval ingezet op het
huidige proceduremoeras. Voorbeelden zijn het programma Randstad Urgent en de
Crisis- en herstelwet. Beide krijgen wat de premier betreft een permanent
vervolg. “Feitelijk pleit ik voor één omgevingswet, één instrument voor de
leefomgeving. Daarmee kunnen we meespraak organiseren in plaats van
tegenspraak.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels