nieuws

Baggerdepots Rijk voorlopig niet open voor derden

bouwbreed Premium

De Rijksbaggerdepots Hollands Diep en IJsseloog gaan voorlopig toch niet open voor derden, omdat er te weinig specie is.

Dat schrijft staatssecretaris Huizinga (water) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Huizinga is het openstellen van de twee depots niet meer nodig, vanwege een sterk dalend aanbod van niet nuttig toepasbare baggerspecie.
Voor een deel komt dat, omdat de mogelijkheden voor het nuttig gebruiken van baggerspecie zijn toegenomen. De Waterwet die sinds 22 december 2009 van kracht is, speelt volgens Huizinga ook een rol. Verder zou het sediment dat nu afgezet wordt, schoner zijn.
Nog geen drie maanden geleden kondigde de staatssecretaris aan dat marktpartijen per 1 januari 2010 gebruik konden maken van de twee opslagplaatsen.
Voordat ze nu wil overgaan tot “onomkeerbare stappen” weegt ze op basis van de nieuwe situatie af op het openstellen van rijksdepots voor derden überhaupt nog wel wenselijk is.

Reageer op dit artikel