nieuws

Archeologiebe leid botst met wet

bouwbreed

Gemeenten, ontwikkelaars en burgers hebben nauwelijks invloed op wat er gebeurt met archeologische vondsten

In plaats daarvan bepalen archeologen waar en wanneer er wordt opgegraven.
Die gang van zaken botst met de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) die in 2007 van kracht werd. De wet is in orde maar de betrokken partijen gaan er niet goed mee om. Daardoor gaat jaarlijks 120 miljoen euro op aan wetenschappelijke rapporten waar niemand iets mee doet.
Dat blijkt uit informatie van Archeologisch adviesbureau The Missing Link. “De wet geeft niet aan welke archeologische vondsten belangrijk zijn, zodat gemeenten en ontwikkelaars zelf kunnen bepalen wat ze met archeologie doen”, zegt Ariejan Goudswaard, woordvoerder van het archeologenbureau. “In de praktijk komt het daar niet van zodat rijksarcheologen een beslissende invloed hebben op de gang van zaken bij oudheidkundig bodemonderzoek.”

Wetenschap

Dit beeld wordt bevestigd door Tjakko Smit van Bouwfonds Ontwikkeling uit Amersfoort. “De wetenschappelijke wereld overheerst de archeologie, maar ook de andere betrokken partijen gaan er niet goed mee om en dat leidt tot veel onnodige opgravingen. Daarmee zijn jaarlijks vele miljoenen gemoeid. Zeker gezien de huidige economische situatie, is het de vraag of we zo moeten doorgaan.”
Het probleem kan worden opgelost, meent Goudswaard door zogeheten reverse archaelogy toe te passen. In dit nieuwe systeem, waarover volgende maand een boek verschijnt, wordt eerst de geschiedenis van het betreffende gebied in kaart gebracht. Vervolgens wordt gekeken of archeologische vondsten een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het terrein.
Zo kunnen bijvoorbeeld resten van historische gebouwen, zoals funderingen, zichtbaar worden gemaakt binnen de nieuwbouw. Dat maakt een gebied aantrekkelijker voor veel bewoners en andere gebruikers. “En in dat geval hebben niet alleen wetenschappers een stem, maar ook ontwikkelaars. Uiteindelijk betalen zij voor het onderzoek. En ook de gemeenten die volgens de wet zelf mogen bepalen welke archeologische vondsten ze belangrijk vinden, kunnen dan invloed uitoefenen.” Smit: “Reverse archeology zou inderdaad een goede oplossing zijn.”
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was bij het ter perse gaan van deze krant niet bereikbaar voor commentaar.

Reageer op dit artikel