nieuws

Aanval FNV op omzeilen ontslagregels

bouwbreed

FNV Bouw eist dat minister Donner onmiddellijk een einde maakt aan de mogelijkheid om de regels rond collectief ontslag te omzeilen

Volgens de bouwbond omzeilen bouwbedrijven steeds vaker de Wet melding
collectief ontslag door gebruik te maken van zogenoemde
beëindigingsovereenkomsten. Daarbij stemmen werknemers in met hun vertrek, vaak
om niet de kans te verspelen later weer terug te keren bij het bedrijf. Door
deze handelwijze worden vakbonden buitenspel gezet, aldus FNV Bouw-voorzitter
John Kerstens. “De Wet melding collectief ontslag schrijft voor dat werkgevers
bij het ontslag van twintig werknemers of meer verplicht zijn vakbonden in te
schakelen”, zegt hij. “Door gebruik te maken van beëindigingsovereenkomsten
kunnen ze onder dat getal blijven. Dat de wet dat toestaat, is niet in de haak.”
Kerstens meent dat Donner de wet moet aanpassen, ook al omdat de Europese regels
niet stroken met de Nederlandse. “Volgens Europa telt elke beëindiging van een
arbeidsovereenkomst mee bij de optelsom voor collectief ontslag. Nederland
ontduikt dus Europees recht. Dat schaadt werknemers. Als de regels juist worden
uitgevoerd, zouden wij veel meer onnodige ontslagen kunnen voorkomen en mensen
van werk naar werk kunnen begeleiden.”

Aansprakelijk

Geeft Donner geen gehoor aan de eis van de bouwbond, dan stapt hij naar de
rechter. “We zullen dan de staat aansprakelijk stellen voor alle schade die
voortvloeit uit de onjuist toegepaste Wet melding collectief ontslag”, aldus
Kerstens. “Wij kunnen hard maken dat werknemers beter af zijn als de bond
betrokken is geweest bij hun ontslag.” De bouwbond overweegt vooralsnog geen
rechtszaken tegen aannemers die handig gebruikmaken van de mazen in de wet.
“Alleen bij grote misstanden zullen we ingrijpen, maar vooralsnog richten we ons
op de staat. Die maakt het mogelijk dat bedrijven trucs uithalen.” Minister
Donner heeft eerder al laten weten geen reden te zien tot een aanpassing van de
wet. De bewindsman zijn signalen bekend van bewust misbruik van de regels.

Reageer op dit artikel