nieuws

YouCon knokt voor beterimago constructeurs

bouwbreed Premium

Het imago van de constructeur moet worden verbeterd

Daarom hebben tien constructeurs werkzaam bij onder meer Royal Haskoning, de Rijksgebouwendienst en de gemeente Eindhoven constructeursvereniging YouCon opgericht.
YouCon moet jongeconstructeurs de mogelijkheid gaan bieden om hun beroep aan de buitenwereld te tonen en te netwerken. Initiatiefnemer en drijvende kracht is Raphaël Steenbergen, constructeur bij TNO Bouw en Ondergrond uit Delft. Hier houdt hij zich bezig met onder meer de constructies en veiligheid van gebouwen en infrastructuur. Van daaruit kent hij niet alleen het vakgebied maar weet hij ook als geen ander hoe er door de buitenwereld tegenaan wordt gekeken.
“Het imago van de constructeur kan beter”, stelt hij vast. “We worden veelal gezien als stoffige figuren die in achterkamertjes hun werk doen.” Met als gevolg dat de waardering voor ons werk niet overloopt.
En dat terwijl de constructie een erg belangrijk onderdeel is van een bouwwerk, constateert hij. Deze zorgt er in feite voor dat het gebouw voldoende veilig is en bruikbaar blijft. Daarnaast houden constructeurs zich ook bezig met zaken als duurzaam bouwen. Hun werk blijft echter vaak op de achtergrond omdat het ontwerp van de architect meer bekijks trekt.
YouCon wil daarin verandering brengen. Maar dat is niet het enige. “We maken ons ook sterk voor het uitwisselen van kennis en het delen van ervaringen tussen constructeurs werkzaam in verschillende bedrijfstakken zoals ingenieursbureau, kennisinstituut, aannemer en toezichthouder.” Optimale samenwerking tussen deze constructeurs zorgt er voor dat gebouwen en infrastructurele kunstwerken veiliger en sneller gebouwd worden. “Doel van YouCon is ook om als constructeurs toonaangevend te zijn bij het ontwikkelen van nieuwe concepten en innovaties in de bouw. De constructeurs weten namelijk bij uitstek wat de krachtswerking in een constructie is en kunnen daar aansprekende nieuwe vormen en bouwconcepten bij ontwikkelen.”
De jonge constructeurs willen in de toekomst innovatieve en duurzame constructies mogelijk maken. Om dat te bereiken opereert YouCon vanuit de Betonvereniging, het orgaan voor mensen en organisaties, die kennis over het materiaal beton met elkaar willen delen. “We gaan vaker zitting nemen in commissies. En via uiteenlopende activiteiten, denk aan lezingen, zullen we de buitenwereld tonen hoe belangrijk ons vakgebied is.”
Dat het imago van de constructeur nog niet optimaal is, verhindert niet dat er veel belangstelling is voor het beroep. “Vooralsnog is er geen tekort aan jonge constructeurs.” Twan Hendriks, constructeur bij Corsmit en actief binnen YouCon, bevestigt dat beeld.
“Het zou echter goed zijn als de jonge constructeurs zich meer laten zien. Het is vooral de jongere generatie die is opgeleid om in projecten – naast het bewaken van de zeer belangrijke constructieve veiligheid – rekening te houden met zaken als duurzaamheid, innovaties en integraal ontwerpen. Het is belangrijk dat we laten zien dat de constructeur op dit soort vlakken een belangrijke bijdrage aan opdrachtgevers kan geven. YouCon zal daarbij helpen.”

Reageer op dit artikel