nieuws

Van laagconjunctuur naar voorzichtig herstel

bouwbreed Premium

De conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek nadert vanuit de laagconjunctuur de herstelfase. Ondanks de opleving presteren alle indicatoren nog onder hun langjarig gemiddelde.

Terwijl de bouw het dal induikt, is de nationale economie de recessie te
boven. Euroconstruct verwacht dat in Nederland de bouwuitgaven volgend jaar met
9,3 procent afnemen. Na nogmaals 1,4 procent verlies in 2011 krabbelt de sector
pas over drie jaar weer op. Het CBS becijfert van het tweede op het derde
kwartaal – na een vol jaar krimp – een groei van 0,4 procent van het bruto
nationale product. Vergeleken met een jaar eerder heeft de economie een
achterstand opgelopen van 3,7 procent. Het optimisme van de consumenten,
doorslaggevend voor de woningbouw, neemt gestaag toe. De index steeg van oktober
op november van -19 naar -14. Ook de stemming bij de producenten klaart
zienderogen op. De verbeteringen van de gemiddelden versluieren de pijn in de
laatcyclische bedrijfstakken. In de sector vastgoed bungelen tal van bedrijven
aan zijden draadjes. De ondernemingen zitten knel tussen hoge verplichtingen en
zwakke financiering. De afzetprijzen van de industrie liggen in doorsnee 9
procent onder het niveau van vorig jaar. In het derde kwartaal telde het CBS
403.000 werklozen. In een jaar tijd zijn 143.000 banen verloren gegaan. Eind
september stonden nog steeds 128.000 vacatures open.

Reageer op dit artikel