nieuws

Uitspraak Raad van State vertraagt realisatie Waterfront Harderwijk

bouwbreed Premium

Het project Waterfront in Harderwijk heeft door het vernietigen van het bestemmingsplan Waterfront Noord in oktober vorig jaar door de Raad van State een vertraging opgelopen van anderhalf jaar. Inmiddels ligt er een aangepast voorontwerp bestemmingsplan.

Waterfront Noord omvat onder meer de uitbreiding van bedrijventerrein Lorentzhaven en de aanleg van een overloopterrein voor parkeren langs de N302. De Raad van State veegde het plan van tafel, omdat onvoldoende gekeken zou zijn naar mogelijke negatieve effecten op de natuurwaarden in het gebied. In het nieuwe plan is een zogenoemde passende beoordeling opgenomen. “Uit deze beoordeling blijkt dat er geen negatieve effecten zijn te verwachten”, zegt Frank Brouwer, projectdirecteur van Waterfront. Wel worden er in het nieuwe plan rustgebieden voor enkele vogelsoorten gecreëerd en is het ontwerp van het overloopterrein aangepast. Het toekomstige parkeerterrein wordt compacter en ligt straks minder in het Natura 2000-gebied.
De vertraging heeft gevolgen voor het hele project Waterfront. De ontwikkeling van de eerste twee fasen van het project Waterfront, met daarin de helft van de geplande 1600 woningen, is in handen van Synchroon, Koopmans TBI Bouw en Boskalis. Uitbreiding van de Lorentzhaven kan in 2011 beginnen. De woningbouw volgt dan in 2013.

Reageer op dit artikel