nieuws

‘Riskant gefinancierde bedrijven hebben een probleem’

bouwbreed

Het ging de installatiesector jarenlang voor de wind.

Door de crisis maakt de bedrijfstak dit jaar pas op de plaats en zal komend
jaar krimpen, verwacht Marcel Engels, voorzitter van brancheorganisatie
Uneto-VNI. “Wij zijn net als de bouw laatcyclisch.” In hoeverre de economische
depressie de achterban momenteel treft, verschilt. “Ongeveer de helft van onze
leden heeft geen problemen. Dat zijn vooral degenen die zich richten op het
burgerwerk. Daken blijven lekken, riolen raken nog steeds verstopt, dat gaat
altijd door.” Een flinke veer laten bedrijven die hun opdrachten vooral ontlenen
aan de nieuwbouw. “Dit jaar is de woningbouw van 90.000 naar 60.000 gedaald en
het zijn ook nog eens vooral de duurdere woningen die zijn weggevallen. Dat
moeten de installateurs wel merken.” Met de kantorenbouw gaat het ook beduidend
minder. Terwijl installateurs daarmee anders goed verdienen dankzij de relatief
hoge installatiequote. Blijft over wat Engels “de budgetbouw” noemt. Scholen,
ziekenhuizen, verzorgingshuizen, dat soort werk, die voor vastgestelde budgetten
moet worden gerealiseerd. “Dat gaat door.” Wat het genre ook is waarin bedrijven
zich hebben gespecialiseerd, goede bedrijven kunnen volgens Engels tegen een
stootje. In gunstige tijden is eigen vermogen opgebouwd, nu zijn reserves
zonodig aan te spreken. Dat kan niet iedereen over zichzelf zeggen, constateert
hij ook. “Sommige bedrijven zijn met te veel vreemd geld gefinancierd. Tot
halverwege 2007 konden zij met heel weinig eigen vermogen gigantisch veel lenen.
Hedgefondsen bijvoorbeeld, kochten ook bedrijven met heel weinig eigen geld. Dat
gaat zich nu wreken.” Zoiets begint, weet hij, bij de bank. Die ziet een
riskante verhouding tussen winst en schulden. “Dan komen de mensen van de
afdeling bijzonder beheer in actie en ik kan je verzekeren: dat zijn hele andere
mensen dan waarmee je eerder te maken had. Het worden vervelende gesprekken.”

Marges

Het grootste probleem is, legt hij uit, dat nu de prijzen onder druk staan
waardoor de marges minder worden. “Slecht werk aannemen is niet moeilijk”, zegt
hij over het risico van onrendabele opdrachten. “Verliezen erop kunnen ten laste
komen van de eigen middelen. Maar dan moeten die er wel zijn.” Kansen ziet hij
in deze tijd vooral voor bedrijven die ondernemerschap tonen. In plaats van te
wachten op van opdrachten, bedenken zij nieuwe concepten waarmee ze de boer op
gaan. “Bijvoorbeeld oplossingen voor energiebesparing en CO2-reductie,
levensloopbestendig wonen, veiligheid en domotica. Het is zaak aanbod te vormen
dat vraag creëert.” De opkomst van de mobiele telefonie is daarbij voor Engels
een lichtend voorbeeld. “Als niemand de mogelijkheid van mobiel bellen had
verzonnen, had ook niemand erom gevraagd.” Naast grote, blazen ook kleine
installateurs een flinke partij mee bij de ontwikkeling van nieuwe concepten.
“Uneto-VNI stimuleert de vorming van samenwerkingsverbanden van
installatiebedrijven, glaszetters en bouwbedrijven die complete, kant-en-klare
oplossingen aanbieden voor het energiezuiniger maken van elk type woning.
Daarvoor hebben wij de stichting InstalNova opgericht.”

Dwingend

De eerste klanten die toehappen, zijn de corporaties, weet hij. Daarna komen
andere grote vastgoedeigenaren. De wens is dat ook meer particuliere
woningbezitters zich melden. “Daarvoor moet de overheid wel wat meer dwingend
optreden.” Een eerste stap in de goede richting vindt hij het nieuwe
energielabel. Engels rekent op technologische ontwikkelingen waardoor op termijn
in woningen energiediensten worden geïntegreerd met domotica en nieuwe
voorzieningen in het teken van levensloopbestendigheid. “Veel zorg is op afstand
te regelen. Wel moet iemand dat gaan doen, anders blijft de apparatuur
ongebruikt. Dat zie je met de boodschappenbezorging”, doelt hij op speciale
voorzieningen voor dit doel in een aantal appartementengebouwen. “Die blijven
vaak onbenut omdat de benodigde boodschappendiensten er bijna niet zijn.”

Reageer op dit artikel