nieuws

Leiderschap vormtvoorwaarde succes

bouwbreed Premium

De bouwbranche praat al heel lang over faalkosten verminderen, de klant centraal stellen en de doelen realiseren

Ondanks alle inspanningen gaat het niet echt beter in de bouw, stellen Harry Nieman en Frank Scherrenberg.
Telkens is er weer dé oplossing, zoals kwaliteitsmanagement en risicomanagement. Nu lijkt BIM dé oplossing. De wil is er en elke oplossing heeft iets goeds in zich, maar onderweg is de samenhang verloren gegaan. Door dit ‘jumping to solutions’ wordt bouwen steeds complexer, met alle gevolgen van dien. Hoe kan deze vicieuze cirkel nu worden doorbroken? In de bouw weten we dat als het ontwerp niet voldoet, het resultaat zelden succesvol is. Dit geldt ook voor elke onderneming. Visie en strategie vormen immers het ontwerp voor de organisatie. Deze geven de samenhang tussen mens, structuur en waarborgen de focus op de markt, de klant en het succes. Hierdoor is het mogelijk van de ballast afscheid te nemen en het goede te behouden. Dit vereist keuzes maken. Bedrijven worstelen veelal met hun visie en strategie. Met het beantwoorden van de vragen over ontwikkelingen, ambitie, kansen en bedreigingen en sterke en zwakke punten van het bedrijf wordt het fundament voor succes gelegd. De visie bepaalt de focus op de omgeving. Strategisch management legt vervolgens de verbinding met de organisatie en met de wijze waarop het proces en het project gemanaged moet worden. Bouwprojectmanagement is met name intern gericht en helpt het uitvoeringsproces beheersen. De afspraken over tijd, geld en kwaliteit staan in het contract en worden met informatie en de organisatie beheerst in resultaat omgezet. Voor een succesvol proces moeten er ook keuzes gemaakt worden over de projectdoelen, fasering en contract- en organisatievorm. Dit bepaalt de aanpak van het creatieve en onzekere ontwerpproces, het netwerk van partijen, de samenwerking en de rol- en risicoverdeling voor het totale bouwproces. Bouwprocesmanagement is hiervoor het aangewezen middel. Ondernemen is risico’s nemen, maar dan moet wel bekend zijn welke. Risicomanagement maakt de prognose eindresultaat betrouwbaar en helpt om de beperkte capaciteit in tijd, geld en mensen voor echt belangrijke zaken in te zetten. De klant krijgt tevens vooraf advies over de gevolgen van zijn keuzes zonder dat (onbewust) de risico’s worden overgenomen. Zo wordt klantgericht niet ongemerkt klantgezwicht. Deze managementaanpak vormt het beproefde basisontwerp voor het effectief realiseren van elk bouwobject.

Koninkrijkjes

Veel bedrijven gaan uit van de gebruikelijke structuren in de bouw. De organisatie wordt in koninkrijkjes verdeeld en kent veel overdrachtsmomenten. Als de organisatie en de werkwijze vanuit het proces en vanuit de toets- beslismomenten worden opgebouwd ontstaat als vanzelf de passende structuur. Deze aanpak is eenvoudig in een praktisch en doeltreffend managementsysteem te vertalen. De stappen tussen de toets- en beslismomenten zijn het vakmanschap van mensen en worden dus niet in detail uitgewerkt. Zo verdwijnt de ‘papieren tijger’. Faalkosten vinden hun oorsprong veelal bij communicatie en informatie. Beschouw de onderneming eens als een informatieverwerkende organisatie met verstand van bouwen. Als informatiestromen samenhangen is de informatie om te bouwen en om in te grijpen tijdig en betrouwbaar. Bouwen en managen is en blijft dus mensenwerk. Medewerkers bepalen met hun kennis, inzicht, vaardigheden en houding het succes van alle voorgaande keuzes en dus van het bedrijf en haar projecten. Managen is voortdurend schakelen tussen bouwproject- en bouwprocesmanagement. Dit vereist generalisten die het resultaat voor ogen houden, het overzicht bewaren en de in- en output van de specialisten kunnen beoordelen. Goede managers voorkomen hiermee veel communicatie- en informatieproblemen en dringen de faalkosten sterk terug. Communiceren, opleiden, trainen en coachen verbinden mensen met de visie en strategie. De organisatie en mensen werken naar hetzelfde resultaat. Hierdoor worden muren afgebroken en ontstaat als vanzelf betrokkenheid, de gewenste cultuur, de lerende organisatie en bovenal resultaat en plezier. Met een heldere visie en strategie ontstaat de resultaatgerichte synergie tussen management, structuur en mens en de focus op de klant en de omgeving. Het resultaat is een professioneel bedrijf met rust, rendement en met toegevoegde waarde en tevredenheid voor alle betrokkenen. Dit vraagt keuzes maken en vereist dus leiderschap. Directieposities worden veelal door managers bekleed. Er is echter een groot verschil tussen een goede manager en een goede leider. De manager gaat voor stabiliteit en zorgt dat het proces beheerst verloopt, een onmisbare rol binnen een bedrijf en projecten. De directie geeft als leider de juiste richting aan en anticipeert op een succesvolle toekomst. Deze weet dit zodanig te communiceren dat de organisatie in deze ontwikkeling meegaat. Leiderschap vormt hiermee de voorwaarde en verbindende factor voor succes.
Nieman ConsultancyFrank ScherrenbergTargetResult

Reageer op dit artikel