nieuws

Europa trekt 100 miljoen uit voor werklozen

bouwbreed

Europa trekt 100 miljoen euro uit voor microkredieten aan werklozen die een eigen zaak willen beginnen. Hiermee is het Europese Parlement akkoord gegaan.

Met het geld dat over een periode van 4 jaar beschikbaar is gesteld, wil
Europa kredieten van maximaal 25.000 euro geven aan kleine bedrijven die willen
groeien en starters die via de normale kredietmarkten geen geld kunnen krijgen.
De faciliteit wordt opengesteld voor zowel publieke als private partijen in de
lidstaten die microfinanciering verstrekken aan personen en kleine bedrijven met
minder dan tien man personeel of een omzet van minder dan 2 miljoen euro.
Daartoe moeten de leningverstrekkers afspraken maken met de Europese
investeringsbank en het Europees Investeringsfonds.

Reageer op dit artikel