nieuws

Corporaties investeren in energiebesparing

bouwbreed Premium

Woningcorporaties investeerden vorig jaar 200 miljoen euro in energiebesparende maatregelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Bedrijfstakinformatie van branchevereniging Aedes.

Het meeste geld werd besteed aan betere isolatie, zuinige warmte-installaties
en nieuwe, groenere technieken. Corporaties investeren meer in duurzame
installaties dan een jaar geleden. Het investeringsaandeel van isolatie neemt
echter af, omdat deze maatregelen geleidelijk minder zichtbaar worden als aparte
investeringspost. Deze maatregelen worden vaker opgenomen binnen het reguliere
bouwproces. “Investeren in energiebesparing wordt standaard”, aldus een
woordvoerder van Aedes. Het aantal gelabelde corporatiewoningen met label C of
hoger is in 2008 met 6 procent gestegen tot 36 procent. Sinds begin vorig jaar
is het energielabel verplicht bij de verkoop of verhuur van woningen. Ondanks de
stijging meent Aedes dat er nog een fikse besparingsslag mogelijk is op het
energieverbruik in de corporatiewoningen. Een derde van alle Nederlanders woont
in een corporatiewoning. Bijna de helft van alle 2,4 miljoen corporatiewoningen
is nu voorzien van een energielabel.

Voorstel

Voorafgaand aan de klimaattop in Kopenhagen deed de Europese koepel van
sociale huisvesters Cecodhas een voorstel aan de Europese Commissie om jaarlijks
4 procent van hun woningbezit energiezuiniger te maken. Hiermee krijgen bijna
een miljoen huurwoningen per jaar een ‘energie-upgrade’. Eind 2008 sloten de
Woonbond en Aedes samen met het Rijk al het Convenant Energiebesparing
Corporatiesector af. Voor de bestaande bouw is het de bedoeling in de komende
tien jaar ten minste 20 procent te besparen op het gasverbruik. Voor nieuwbouw
is de doelstelling het energieverbruik per 1 januari 2011 te verlagen met 25
procent. Vanaf 1 januari 2015 moet dat 50 procent zijn.

Reageer op dit artikel