nieuws

commentaar MKB

bouwbreed Premium

Het midden- en kleinbedrijf wordt algemeen gezien als de banenmotor van de economie

Geen wonder derhalve dat in deze tijd van economische crisis zowel Europees als nationaal de aandacht voor de rol van het mkb is toegenomen.
Ook al eerder is politiek het mkb uitvoerig besproken, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de Aanbestedingswet. De consensus was dat het mkb bij aanbestedingen een rol moet hebben.
Dan is het op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend dat aanbestedende diensten als Rijkswaterstaat lustig door blijft gaan met clusteren van projecten. Daarbij gaat het niet alleen om stapelen van dezelfde werksoorten, maar ook om verschillende werksoorten die zelfs het grootbedrijf niet allemaal in huis heeft, laat staan het mkb.
En voorbeeld daarvan is een aanstaand werk op de Waal waar de plannen nu zijn om civiel werk, groenonderhoud, baggeren en kribverlaging op één hoop te gooien. Voor het mkb wordt het dan vrijwel onmogelijk mee te dingen, zelfs in combinatie is het lastig door onder meer hoge omzeteisen en de risico’s die in toenemende mate op het bordje van de aannemers worden gelegd.
Het is ook om een andere reden onverstandig allerlei werken maar te clusteren. Daarmee schakelen aanbestedende diensten belangrijke concurrentie uit hetgeen wellicht tot hogere prijzen leidt. Ook wordt het innovatief vermogen van het mkb, dat schromelijk wordt onderschat, onbenut gelaten.
Een punt is en blijft wel dat de politiek kennelijk kan roepen wat zij wil, maar dat uiteindelijk de aanbestedende diensten zelf wel uitmaken of ze daar wat mee doen.
Het wordt tijd dat de politiek haar aandacht voor het mkb niet alleen in woorden maar ook in daden toont.

Reageer op dit artikel