nieuws

Branche: Sloopregels moeten strenger

bouwbreed Premium

“In het voorstel voor de nieuwe regelgeving, de AMvB Slopen, is alleen vastgelegd wat al in de huidige gemeentelijke sloopvergunningen is opgenomen

Wij willen graag dat de minister meer eisen opneemt om sloop duurzamer te
maken”, pleit Arjan Hol, secretaris van de sloopbranchevereniging VERAS. Zo wil
de organisatie dat VROM regels opneemt over stoffeninventarisatie, een sloop- en
scheidingsplan en een stoffenverantwoording. Deze regels sluiten aan bij de
certificeringsregeling voor de sloopsector. “Er is veel concurrentie en dat is
goed. Maar wij ondervinden concurrentienadeel met de zelf opgelegde
certificering. Het zou goed zijn als deze eisen voor iedereen worden
vastgelegd.” De gesprekken met het ministerie zijn al jaren gaande.

Reageer op dit artikel