nieuws

‘Vergeet niet ook te investeren’

bouwbreed Premium

– Het kabinet vindt stedelijke vernieuwing uiterst belangrijk. Kijk je naar de begroting van minster Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie dan wordt daar op termijn fors op bezuinigd. Dat kan niet, vindt de Tilburgse wethouder Jan Hamming, ook voorzitter van de fysieke pijler van de G32.

“De steden kunnen in principe op eigen kracht de wijkenaanpak regelen. Het zou echter wel fijn zijn als we steun van het Rijk krijgen. Wij begrijpen best dat er bezuinigd moet worden, maar investeringen zijn ook hard nodig. Zo’n 50 procent van de werkgelegenheid zit in de steden”, zegt Hamming.
Juist de gemeente waar hij bestuurder is, heeft dat laten zien. “Vanuit de crisis in de textiel, zijn we zelf opgekrabbeld. We zijn niet zielig. Het is echter een politieke keuze. Wil je leefbare steden, en dat wil iedereen, dan moet daarin geïnvesteerd worden. Er staan enorm veel investeringen op stapel, die nu door de crisis op een laag pitje staan. Normaal bouwen we hier in Tilburg zo’n 1500 woningen per jaar. Dat dreigt nu terug te vallen naar 500 tot 600. Ik hoor het ook van architecten die steeds minder opdrachten krijgen.”
Met steun van de provincie doet Tilburg veel om de bouwstroom op gang te krijgen. “Neem de Piushaven. Dat is een verpauperd gebied. Als daar niets gebeurt, wordt het gebied ook nooit wat. De provincie, de projectontwikkelaar en wij hebben ieder 2 miljoen neergelegd zodat het project kan beginnen, voordat in de voorverkoop 70 procent, inmiddels vragen banken al 90 procent, van de koopwoningen verkocht is.”

Brandbrief

Het is een voorbeeld van wat gemeenten zelf kunnen doen om de stedelijke vernieuwing op gang te houden. Maar geheel alleen zal het niet gaan. “Het Rijk zal moeten nadenken waar geld ingezet moet worden. Het zal geen verbazing wekken dat wat ons betreft de stedelijke herstructurering prioriteit heeft en daarmee de bouw. Dat is niet alleen goed voor de steden, maar ook voor de economie als geheel gezien het multipliereffect van de bouw.”
Niet voor niets heeft hij als voorzitter van de fysieke pijler van de G32 een brandbrief geschreven naar minister Van der Laan. Niet dat de gemeenten geschrokken zijn van de begroting voor 2010, maar wel van de meerjarenramingen vanaf 2011. De bewindsman heeft herhaaldelijk kenbaar gemaakt dat hij tot verbreding en verdieping van de wijkenaanpak wil komen. “Dat is goed, want het verschil tussen de veertig wijken van Vogelaar en de andere probleemwijken in de steden is niet principieel, maar slechts gradueel. De koerswijziging die de minister voorstaat is echter op geen enkele wijze terug te vinden in een financiële bijstelling voor de periode 2010-2014. Integendeel, bezuinigen lijkt het parool te zijn”, vindt Hamming.
Dat is zonde, omdat juist in een langjarig proces als de stedelijke vernieuwing meerjarige zekerheid het vertrouwen moeten bieden voor voortgang van de aanpak. “Dat is dan ook de reden waarom wij vanuit de steden al langer pleiten voor een integraal fonds voor de wijkenaanpak. Dat biedt ook nog eens de mogelijkheid om bureaucratie rond het wijkenbudget te vermijden of in ieder geval te verminderen. Dat past ook weer goed in het rapport van de commissie-d’Hondt waarin te lezen valt dat het doel van de wijkaanpak het vergroten van het oplossend vermogen van steden voor zijn bewoners dient te zijn, en niet het steken van energie in een plannen- en projectencaroussel van het Rijk.”

Onrendabel

Het grootste probleem zit hem vooral in het gegeven dat het gros van de woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied moet gaan plaatsvinden. Daardoor wordt het hoe langer hoe lastiger om onrendabele toppen binnenstedelijk weg te poetsen met opbrengsten van nieuwe uitleglocaties. Een sluitend businessmodel is daarvoor nog niet gevonden.
“Nogmaals, we begrijpen best dat er bezuinigd moet worden om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Het minste dat we mogen verwachten is dat de minister dan een scenario schetst hoe de financiering van transformatieprojecten in onze steden mogelijk is door middel van inzet van middelen uit de markt”, vindt Hamming die daarbij ook op spoed aandringt.
“Wij vinden het ongewenst dat de opzet van een dergelijk scenario pas bij de uitkomsten van de bezuinigingscomissies wellicht duidelijk zal zijn. Dat is de facto pas net voor de begrotingsvoorbereiding voor 2011. Zo gaan kostbare maanden verloren.”
Intussen blijft hijzelf in Tilburg bezig om de boel aan de gang te houden. Veel ambitieuze plannen staan op stapel zoals de ontwikkeling van het spoorgebied. Zo is onder andere Mojo bereid om daar te investeren in de zogeheten T-Dome een ‘Heineken Music Hall’ voor het zuiden des lands. “Alle steden zijn enorm hard bezig. De crisis werkt niet mee. Soms zou je wensen dat één plus één drie is hoe lastig dat mathematisch ook is.” n

Een investeringsagenda voor de lange termijn is wat steden nodig hebben om de stedelijke vernieuwing op gang te krijgen en te houden. De zogenoemde G32, steden die hier stuk voor stuk mee te maken hebben, pleiten hier al langer voor.

G32

Een investeringsagenda voor de lange termijn is wat steden nodig hebben om de stedelijke vernieuwing op gang te krijgen en te houden. De zogenoemde G32, steden die hier stuk voor stuk mee te maken hebben, pleiten hier al langer voor.

Reageer op dit artikel