nieuws

Van der Laan: Corporaties moeten elkaar helpen

bouwbreed Premium

Minister Van der Laan wil dat corporaties elkaar financieel bijstaan in geval van nood. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

De minister werd door kamerleden Jansen (SP), Depla (PvdA) en Van Bochove (CDA) aan de tand gevoeld over Woningstichting Den Helder. De corporatie heeft een fors investeringsprogramma die niet compleet door het Waarborgfonds geborgd kan worden. Daardoor blijven sommige bouwplannen liggen.
Van der Laan vindt dat collega’s in de regio in zo’n geval moeten bijspringen. “Ik vind dat er in deze en vergelijkbare situaties een zware verantwoordelijkheid ligt voor de sector om collega-corporaties, van wie de middelen ontoereikend zijn om de maatschappelijk gewenste investeringen te plegen, te helpen. Daarbij kan het zowel gaan om een andere corporatie die een deel van de investeringsopgave overneemt als om financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door collegiale financiering.”
De minister zegt wel corporaties te willen helpen om aan geld te komen. “Ik heb Woningstichting Den Helder en de gemeente in een overleg eind september ondersteuning in dit zoekproces toegezegd.” Volgens hem zijn grote corporaties in Noord-Holland op dit moment al bezig met het optuigen van een vorm van provinciale solidariteit.

Reageer op dit artikel