nieuws

Prijswinnaars willen getij terug in Grevelingen

bouwbreed Premium

Door getij terug te brengen en recreatie niet langer aan de kust te concentreren kan de Grevelingen een veel aantrekkelijker gebied worden. Het plan ‘Grevelingen van Meer naar Delta’ leverde BAM Infraconsult, AM en Deltares de Delta Award op.

De prijs is bestemd om jong talent te stimuleren innovatieve ideeën te ontwikkelen voor de toekomst van deltagebieden. Met hun brede visie verbinden en versterken de winnaars volgens de jury bestaande ideeën. In het gebied zijn tal van initiatieven om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren, maar een grotere visie ontbreekt. ‘Grevelingen van Meer naar Delta’ brengt biedt die visie alsnog. Het plan sluit bovendien naadloos aan op dat van de commissie-Veerman.
De initiatiefnemers stellen voor twee doorlaatsluizen en een getijdecentrale in de Brouwersdam aan te leggen. Zo kan beperkt getij terugkomen in de Grevelingen. Daardoor wordt het gebied ecologisch interessanter en gaat de waterkwaliteit omhoog. Zij smeren de recreatieplekken bewust uit over de hele Grevelingen en Volkerak; deze moeten niet langer geconcentreerd zijn aan de kust. Daardoor kan Zeeland haar identiteit terugkrijgen; een land van schorren, slikken en getijden. Door stagnering van bevolkingsgroei en toerisme verslechtert de regionale economie namelijk. Er leeft binnen de provincie een vurige wens om het oorspronkelijke delta-karakter terug te brengen.
De prijsuitreiking door de commissaris van de koningin in Zeeland, vond plaats op Neeltje Jans, het oude werkeiland van de Oosterscheldekering. De winnaars krijgen steun bij implementatie van het plan en mogen een studiereis maken naar de Chinese Yangtze-delta. Na de prijsuitreiking lanceerde minister Plasterk de Delta Academy. Dat is een nieuw onderdeel van de Hogeschool Zeeland voor opleidingen op het gebied van water, land en leven in deltagebieden.

Reageer op dit artikel