nieuws

Olivijn in de bouw

bouwbreed Premium

Maandag 16 november werd door ondergetekende een artikel geplaatst met de titel ‘Werking van olivijn in bouw lijkt betekenisloos’

In dit artikel werden vraagtekens geplaatst bij het nut van toepassing van
olivijn in de bouw voor de vastlegging van CO2. Zaterdag 21 november werd hierop
door Prof. R.D. Schuiling een reactie geplaatst. Na grondig lezen van de reactie
komt het volgende naar voren.Olivijn in beton reageert niet, maar mogelijk pas
na 50 tot 100 jaar als bouwpuin. De producenten van olivijn houdende
dakbedekking overdrijven over de werkelijke reactie van olivijn met CO2Volgens
Schuiling in zijn reactie, moet de discussie (terecht) gaan over de snelheid
waarmee olivijn reageert. Er worden echter geen nieuwe data of argumenten
aangevoerd die aannemelijk maken dat de reactie van olivijn op daken sneller
gaat dan de in de laboratoria vastgestelde reactiesnelheden Zolang er echter
geen nieuwe verifieerbare en reproduceerbare reactiesnelheden worden
gepubliceerd zullen we het hier mee moeten doen. Tot die tijd is een totale
reactie van 3 procent in 30 jaar voor een korrelgrootte van 1 mm in dakbedekking
de beste benadering van de werkelijkheid. Schuiling stelt dat in het Nederlandse
klimaat geen vaste producten overblijven na de reactie van olivijn, maar dat
alles in opgeloste vorm wordt afgevoerd met het regenwater. Deze bewering gaat
echter alleen op voor proeven onder ideale gecontroleerde laboratorium condities
waar olivijn continu in contact is met water. In gematigde klimaten zoals in
Nederland worden kleiachtige reactieproducten gevormd. Deze literatuur doet
concluderen dat het geen vraag is òf er vaste stoffen gevormd worden maar in
hoeverre zij de reactiesnelheid van olivijn zullen vertragen. Vervolgens vraagt
de schrijver zich af waarom het continu moet regenen voor een optimale reactie
van de olivijn. Het antwoord is dat olivijn alleen reageert in contact met
water. Op droge dagen vindt op met olivijn bedekte daken dus geen vastlegging
van CO2 plaats. Tot slot bevat alle commercieel winbare olivijn 1.8 tot 2.5 gram
nikkel per kilo. Het mag om deze reden vanuit de mestwetgeving ook niet als
bodemverbeteraar in de Nederlandse landbouw worden toegepast. Al met al slaagt
prof. Schuiling in zijn reactie er niet in de stelling van ‘greenwashing’ rond
het product olivijn in de bouw overtuigend te ontkrachten. Huig Bergsma Arcadis
Nederland

Reageer op dit artikel