nieuws

Luisteren of brug niet bezwijkt

bouwbreed Premium

Luisteren of brug niet bezwijkt

Met een speciaal uit Duitsland overgehaald testvoertuig is een oude brug in de N240 getest.

Geluid dat vrijkomt bij het ontstaan van microscheuren fungeerde als
waarschuwing om de belasting op tijd van de brug te halen zonder blijvende
schade. De geteste brug bevindt zich net ten noorden van Medemblik en is een van
twee bruggen in de N240 waarover de provincie Noord-Holland zich zorgen maakt.
Je hoeft volgens Alexander Klaassen, projectleider van de belastingproef, geen
expert te zijn om te zien dat ze er slecht aan toe zijn. De betonschollen
springen er vanaf en de wapening ligt op diverse plekken bloot. De bruggen
dateren uit begin jaren ’30 toen de Wieringermeer werd ingepolderd. Er bestaat
verdenking dat de aannemer lokaal water, toen nog zout, gebruikte voor de
betonmortel. Maar omdat er plannen zijn om de weg plaatselijk te verleggen hoopt
de provincie dat de twee kunstwerken het nog een paar jaar uithouden. Uit de
oorspronkelijke bouw- en wapeningtekeningen viel de reststerkte van de
constructie niet meer op te maken. Verschillende bezwijkmechanismen geven
volgens Klaassen ruim op tijd waarschuwingen af, maar bezwijken op dwarskracht
gaat heel plotseling en levert een potentieel gevaar op. Daarom werden twee
velden van de brug die er het slechtst aan toe is vorige week proefbelast met
een een Duits testvoertuig. De Belfa, een afkorting van Belasting Fahrzeug, is
ontwikkeld door de technische hogeschool Bremen. De truck rijdt zijn voor- en
achterwielen boven de twee steunpunten en oefent vervolgens vanuit het midden
met vijzels kracht uit op het brugdek. Eerder is de Belfa in Nederland ingezet
voor het doormeten van bruggen in Groningen. Het is volgens Klaassen vooral de
akoestische sensortechniek die de proef in Noord-Holland bijzonder maakt.
Microfoontjes onder de brug vangen geluiden op die in het beton ontstaan zodra
scheurvorming optreedt. Dat geluid ontstaat al bij de eerste microscheuren. Als
op dat moment de belasting van de brug wordt gehaald, ontstaat geen schade. De
Duitse hoogleraar Klaus Steffens ontwikkelde de akoestische sensortechniek.
Hoeveel kracht uiteindelijk op de brug is uitgeoefend wil Klaassen niet zeggen.
Hij wacht de rapportage van Steffens af. Wel wil hij kwijt dat de bruggen
sterker waren dan gedacht. Hij sluit zelfs niet uit dat de beperking van 14 ton
die nu nog geldt voor verkeer kan worden verruimd. Voor de gebruikers van de
N210 zou dat een flinke verbetering zijn. Maar daarover beslist de politiek.

Reageer op dit artikel