nieuws

Luisteren naar de anti-lobby voor de IJmeerlijn

bouwbreed Premium

Luisteren naar de anti-lobby voor de IJmeerlijn

Te duur, te slecht voor het milieu, horizonvervuiling. In het landelijke dorp Broek in Waterland proberen tegenstanders de Tweede Kamercommissie Verkeer en Waterstaat te overtuigen van de bezwaren van de IJmeerlijn en buitendijkse ontwikkeling van Almere.

Dat de bijeenkomst samenviel met het kabinetsbesluit over de RAAM-brief was
toeval. Op het moment dat de mensen discussieerden over de voor- en nadelen, was
het kabinetsbesluit echter nog niet bekend. Het weerhield de aanwezigen niet de
argumenten tegen de IJmeerlijn en het buitendijks bouwen op te sommen. Het is
een lange lijst van deelbelangen die soms tegenstrijdige berichten bij de
kamerleden neerleggen. Waterpeil vast of wisselend, horizonvervuiling, Fort
Pampus dat zijn status als werelderfgoed daardoor zou kunnen verliezen en de
kosten van landmaken in water van 3 meter diep. De lobby van Milieudefensie
bezong letterlijk het open water, als koor. Wethouder Maarten van Poelgeest
(Ruimte, Amsterdam) hield zijn pleidooi voor een tandem-ontwikkeling van Almere
en Amsterdam. Hij wees op de toekomstige woningbehoefte van 250.000 tot 300.000
woningen in de Randstad en de noodzaak voor een meer evenwichtige ontwikkeling
van Almere. Ook Tweede Kamerlid Helma Neppérus (VVD) ziet het belang van een
goede verbinding en buitendijks bouwen. “Het is belangrijk voor de ontwikkeling
van Almere. Die beslissing moet niet worden uitgesteld.” Winnubst, wethouder in
Muiden, ziet het anders. “Almere moet zich zelfstandig als stad ontwikkelen, en
niet zoveel op Amsterdam leunen.” Tweede Kamerlid Rikus Jager (CDA) concludeert
na afloop dat het verstandig zou zijn de IJmeerlijn verder te onderzoeken. “Het
is een beslissing die je niet overhaast moet nemen en het blijkt dat we nog niet
alles weten. Je wil niet in een vergelijkbare situatie terechtkomen zoals de
Betuwelijn, waar de kosten ontzettend zijn gestegen, onder meer door
tussentijdse wetswijzigingen.” Ook een eventuele loskoppeling ziet hij als een
mogelijke uitkomst. Dat is ook waar Flos Fleischer, directeur van de stichting
Verantwoord Beheer IJsselmeer, voor pleit. “Dan kun je eerst zien hoe stad zich
ontwikkeld en de ecologische ontwikkeling verloopt. Daarna kun je een
inschatting maken over het nut van de verbinding”, stelt zij. Ze is bang dat de
ministers Cramer (Ruimte) en Eurlings (Verkeer) daarentegen wel meteen willen
beslissen om een statussymbool te kunnen realiseren. “De redenen om de
verbinding nu te willen zijn politiek, die beslissing heeft niet zoveel te maken
met inhoudelijke redenen.”

Reageer op dit artikel