nieuws

Laatste poging tot vinden dbfm-projecten in regio

bouwbreed

Laatste poging tot vinden dbfm-projecten in regio

Aanbestedende diensten staan niet te springen om infra-projecten in dbfm-contracten op de markt te zetten.

Het Rijk is naarstig op zoek naar kanshebbers in de regio, maar stuit op
weerstand. Pps-experts Erik Jan Snik en Merlijn Nijhof van het ministerie van
Financien luiden de noodklok voor pps-projecten bij lagere overheden. Ze lijken
onvindbaar, ondanks de positieve reacties uit de regio op het initiatief om
pilots uit te voeren. Ambtenaren bij provincies en gemeenten blijven veelal
huiverig tegenover het idee te staan. “Dat wordt vooral veroorzaakt door gebrek
aan kennis”, is Snik en Nijhof gebleken uit een analyse. Het ministerie van
Financiën en Rijkswaterstaat bieden gratis (bedrijfseconomisch) advies en zijn
bereid de helft mee te betalen voor het uitvoeren van een toets om de meerwaarde
vast te stellen. Desondanks is de animo nihil. “We herkennen die weerstand op
zich heel goed. Bij het rijk heeft het ook een jaar of vijf geduurd voordat
grote opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst overtuigd
raakten van de meerwaarde. De jarenlange ervaring is opgedaan met andere
contractvormen en een ambtenaar zal niet snel een nieuwe weg inslaan waarvoor je
anders moet samenwerken en aansturen. Daarvoor zal een gedeputeerde of wethouder
het voortouw moeten nemen”, vergelijkt Erik Jan Snik de trage invoering van pps
bij het Rijk. De meerwaarde van de combinatie van ontwerp, bouw, financiering en
onderhoud vertaalt zich bijna altijd in minimaal tien procent lagere kosten en
oplevering binnen planning en budget. “Sterkere argumenten zijn toch niet te
verzinnen. Want juist bij bouwprojecten staan de planning en het budget altijd
onder druk en in deze contractvorm zitten de juiste prikkels om de uitvoering
wel in goede banen te leiden. Ons eigen ministerie is daarvan een sprekend
voorbeeld”, wijzen de experts op de voordelen. De regio kan al voordeel opdoen
met het standaard-contract van het Rijk. Zodra een infra-project een
contractwaarde boven de zestig miljoen euro heeft, loont het de moeite om de
meerwaarde van een dbfm-contract te toetsten. Bijna elke provincie, stadsregio
en grote gemeente heeft van die mega-projecten op het verlanglijstje staan. De
bevindingen van de commissie Ruding staven die conclusie. En opvallend genoeg
hebben de lagere overheden enthousiast gereageerd op de aanbevelingen van
oud-minister Ruding dat juist infrastructuur in de regio goede kansen biedt.
“Alleen wij merken in de praktijk weinig van die positieve grondhouding.”

Misverstanden

De ambtenaren stuiten op allerlei smoezen en misverstanden waarachter de
lagere overheden zich maar al te graag verschuilen. “De btw zou niet worden
gecompenseerd bij pps-projecten, is zo’n veelgehoord argument. Onzin, want bij
elk project waarbij diensten worden uitbesteed moet een overheid rekening houden
met extra btw-druk. Daarnaast duurt de voorfase zo lang en is altijd een
complexe projectorganisatie nodig. Ook ondoordachte argumenten, want wie niet
nadenkt over risico’s en zich onbesuisd in de uitvoering stort, ziet projecten
soms letterlijk stranden. “Het loont de moeite om te investeren in de voorfase”,
somt Merlijn Nijhof een aantal tegengeluiden op. Na het succes van de provincie
Brabant met de A59 is het angstwekkend stil gebleven in de regio. Alleen
Groningen heeft zelf het initiatief genomen om een pps te onderzoeken. Zonder
hulp van Den Haag is daar bij de Regiotram met positief resultaat de meerwaarde
van een dbfm-contract aangetoond. De provincie besluit volgend jaar definitief
over aanleg en contractvorm. Snik en Nijhof zijn begonnen aan een
charme-offensief in de richting van bestuurders. Ze staan in de startblokken om
de helpende hand te bieden. De ministeries van Financiën en Verkeer en
Waterstaat zullen de experts binnenkort een handje helpen met een persoonlijke
brief aan de bestuurders in een laatste poging potentiële dbfm-projecten in de
regio te vinden. De experts hopen op een positief resultaat, maar zijn
pessimistisch als succes uitblijft: “Als ze niet willen, moeten we concluderen
dat pps in de regio voorlopig kansloos is. Het initiatief móet uit het land
komen, want zoiets vanuit Den Haag opleggen werkt zeker niet.

Dbfm-projecten infrastructuur

Bron: PPS bij het Rijk.

Reageer op dit artikel