nieuws

Kennisstichting Transumo krijgt geen doorstart

bouwbreed Premium

Transumo heeft het denken over duurzame mobiliteit op een hoger plan getild, maar krijgt geen vervolg

Verkeer en Waterstaat stopt de geldstroom.
In Houten vond dinsdag het eindcongres plaats waarbij de 35 duurzame oplossingen zijn gepresenteerd. De gemeente Zaanstad mocht de Forward Award mee naar huis nemen als de gemeente die zich het meest inzet voor duurzame mobiliteit. Een feestje met een bittere ondertoon, want de veelbelovende resultaten zijn noodgedwongen elders ondergebracht.
“We hebben juist de bestuurlijke complexiteit opgezocht om oplossingen te forceren. Bij een project als ‘Spitsmijden’ waren 250 partijen betrokken. Transumo heeft de brug geslagen van personenvervoer naar goederenvervoer en van logistiek naar ruimtelijke ordening”, licht directeur Jan Klinkenberg van Stichting Transumo toe. Transumo is een platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit.
Ict-toepassingen zullen de komende jaren nog een groot effect hebben op ons mobiliteitsgedrag, voorspelt Klinkenberg. Ook Rijkswaterstaat zal na 2020 een heel andere rol krijgen als andere partijen zich met wegbeheer gaan bemoeien.
De concrete resultaten vertalen zich bijvoorbeeld in het project Spitsmijden op de A12. Daar is aangetoond dat de helft van de automobilisten de spits mijden als daar een beloning van 4 euro tegenover staat. Een vergelijkbaar project wordt nu uitgeprobeerd op de A15 naar de Rotterdamse Maasvlakte waar komende jaren een grootschalige wegverbreding is gepland.

Abstract

Transumo claimt ook aan de wieg te staan van het Topinstituut Mobiliteit dat in Breda moet komen. Andere oplossingen zijn blijven steken op een heel hoog abstractiegehalte.
Alle projecten zijn in samenwerking met kennisinstituten en bedrijfsleven opgezet. De succesvolle toepassingen en veelbelovende werkwijzen zijn daar ook zoveel mogelijk ondergebracht om de kennis niet verloren te laten gaan.
Klinkenberg probeert volgende maand nog wel een graantje mee te pikken bij de verdeling van de FES-gelden. Als dat lukt zullen de budgetten hoe dan ook veel lager uitpakken dan de 30 miljoen euro die Verkeer en Waterstaat de afgelopen vijf jaar beschikbaar stelde.

Reageer op dit artikel