nieuws

‘Installateurs moeten het van innovatie hebben’

bouwbreed

“Het wordt een lastig jaar voor de bedrijfstak installatie, 2010.” Dat zei voorzitter Marcel Engels van Uneto-VNI in Houten tijdens een voorbeschouwing op de installatievakbeurs VSK. Bedrijven die inzetten op ‘innovatie’ en ‘duurzaamheid’ komen die moeilijke periode naar zijn mening het beste door.

Uneto-VNI wijst via een innovatiegroep installateurs de weg. In die groep zit onder andere TNO. “Een radar voor maatschappelijke ontwikkelingen”, noemt Engels het. Eén van die ontwikkelingen is de vergrijzing. De bedrijfstak installatie kan er met onder meer huisautomatisering voor zorgen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Duurzame technieken zijn een andere optie. In dat segment gebeurt al heel wat, zegt Engels. “Maar het wordt pas een markt als en vraag naar is.”

Vraag

Bevordering van de vraag is wat hem betreft dan ook een eerste vereiste. De overheid kan er met bepaalde verplichtingen voor zorgen dat ontwikkelingen daadwerkelijk in praktijk komen. Engels noemt als voorbeeld het nieuwe energielabel. “Corporaties passen al wel kleine groepjes woningen aan. De kantorensector aarzelt nog, want er staat nog wel wat leeg.” Al met al concludeert Engels dat de regering de voorgenomen energiebesparing niet haalt. Uneto-VNI wil deze week een ‘Energiespel’ uitbrengen. Het spel moet verbruikers duidelijk maken hoeveel energie ze kunnen besparen en wat ze dat oplevert.

Scholen

Installateurs kunnen ook werk maken met het verbeteren van het binnenklimaat in scholen. Met het Servicecentrum Scholenbouw, een initiatief van onder meer het ministerie van Onderwijs en de VNG, wil Uneto-VNI de aanbestedingen beter laten lopen. De belangenbehartiger van de installateurs en de technische detailhandel zien ook kansen om mee te werken aan het opstellen van aanbestedingsdocumenten.
Engels noemt een beurs als de VSK nodig voor installateurs om ideeën en contacten op te doen om door de moeilijke tijd te komen. “Business as usual is niet meer.” Onderzoek leert projectmanager Michiel Nijhuis van VNU Exhibitions dat ongeveer de helft van de bezoekers met aankoopplannen naar de VSK gaat. De nadruk ligt dan vooral op (centrale) verwarming, sanitair en duurzame energie. Nijhuis hoopt dat tussen 1 en 5 februari volgend jaar 50.000 tot 55.000 mensen naar de Utrechtse Jaarbeurs komen.

Reageer op dit artikel