nieuws

Gemeenten investeren 300 miljoen euro minder in scholenbouw

bouwbreed

Gemeenten investeren 300 miljoen euro minder in scholenbouw dan ze daarvoor van het Rijk krijgen. Minister Van der Laan zoekt uit hoe dat komt.

Het geld dat voor het bouwen en opknappen van scholen is bedoeld, wordt
verdeeld via het gemeentefonds. In totaal gaat het om een ‘fictief’ bedrag van
1,4 miljard per jaar. Driehonderd miljoen euro wordt echter ergens anders aan
uitgegeven. Volgens de minister komt dat doordat bedragen in het gemeentefonds
niet zijn geoormerkt. Met andere woorden, gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel
geld ze budgetteren voor de onderwijshuisvesting. Van der Laan laat nu
onderzoeken hoe gemeenten hun begrotingen voor de scholenbouw bepalen.

Reageer op dit artikel