nieuws

Eurlings bereid Rijnlandroute financieel te steunen

bouwbreed Premium

Verkeersminister Eurlings is bereid ongeveer de helft van de benodigde middelen voor de Rijnlandroute bij te passen. Die is noodzakelijk voor de woningbouwontwikkelingen op voormalig vliegkamp Valkenburg.

Morgen wordt een voorstel daarover in de ministerraad behandeld. De weg, die de Duin- en Bollenstreek moet verbinden met de A4, is een absolute voorwaarde voor de verdere woningbouw in de streek. Tot 2020 staan daar zo’n 33.000 woningen gepland waarvan de meeste op Valkenburg moeten komen. Regiobestuurders hebben mede naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State al laten weten dat dit aantal onmogelijk is zonder goede ontsluiting van het gebied.
Volgens de uitspraken is de voorbereiding van de ruimtelijke ordeningsbesluiten voor de locaties onzorgvuldig geweest en onvoldoende gemotiveerd. De onderzoeken naar de verkeersproblemen geven ook onvoldoende aan waar de oplossingen liggen voor de korte termijn. Die opvatting wordt mede ingegeven doordat het in de regio niet alleen om woningbouwplannen gaat, maar ook om de groei van Flora Holland en de ontwikkeling van bedrijfsterreinen die nog een extra verkeersdruk met zich meebrengen.
Nu gaat het meeste verkeer via de N206, de weg Zoetermeer-Haarlem dwars door Leiden. Die zit al vol. Omrijden via de A44 is nauwelijks een optie omdat de op- en afritten daar ook congestie geven. De Rijnlandroute die de A44 en de A4 met elkaar verbindt en verbreding van de N206 moet zorgen voor bereikbaarheid van de nieuwe woningbouwlocaties.

Reageer op dit artikel