nieuws

EU voorstander van hogere klimaatdoelen

bouwbreed

Europa gaat tijdens de klimaattop van Kopenhagen begin december voorstellen de aanpak van de CO2-uitstoot te versnellen. Dat betekent ook een versnelling van de aanpak van energiebesparing en investeringen in duurzame energie.

Volgens het meest recente rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering moet de kooldioxide-uitstoot in 2050 met 80-95 procent verminderd zijn in vergelijking met 1990 wil de opwarming van de aarde beperkt blijven tot 2 graden Celsius. Dat is een niveau dat wetenschappers aanvaardbaar achten.
Tijdens de Europese top eind vorige week hebben de regeringsleiders afgesproken die doelstelling te gaan steunen tijdens de klimaattop in december. In de praktijk betekent dit in 2020 al een reductie met 30 procent in plaats van de nu nog voorgestane 20 procent. Voorwaarde voor de EU is wel dat andere landen daar ook aan meedoen, ook landen die nu het klimaatverdrag van Kyoto nog niet eens hebben getekend zoals de Verenigde Staten.
Mocht dit voorstel het halen in Kopenhagen, dan betekent dit voor de bouw- en installatiesector dat harder ingezet zal moeten worden op energiebesparing en ontwikkelingen als klimaatneutrale wijken en woningen. Ook zullen investeringen in duurzame energieopwekking als zonnecellen en windenergie versneld moeten worden om aan de aangescherpte doelstelling te kunnen voldoen.
De Europese Unie vindt het dan ook van belang om de private sector te stimuleren tot samenwerking op technologiegebied. Onderzoek en ontwikkeling moet naar een substantieel hoger niveau worden getild en veilige, duurzame technologieën moeten beschikbaar komen en verspreid worden. In Kopenhagen moeten ook afspraken worden gemaakt over de financiering daarvan inclusief hulp aan ontwikkelingslanden die rond 2020 jaarlijks zo’n 100 miljard nodig hebben.

Reageer op dit artikel